• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Tauran: Elkaar aanvaarden ongeacht de moeilijkheden

Om de ander in zijn anders zijn te aanvaarden, dient men “het besef te bewaren dat de mensenfamilie één is”, “één in haar oorsprong, doel, fundamentele behoeften …”, onderlijnt kardinaal Tauran in zijn inleiding van de 3e Top van christelijke en islamitische verantwoordelijken.
Het evenement werd in Rome georganiseerd van 2 tot 4 december 2014, rond het thema “Christenen en moslims: gelovigen in de samenleving”. Het verenigt katholieken en sunnietische, sjiïetische en episcopale anglicaanse afgevaardigen, onder de leiding van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.
Het wordt voorgezeten door kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van het dicasterium, evenals door prins El Hassan bin Talal van Jordanië, John Bryson Chane, bisschop van de episcopale Kerk van Washington en ajatollah Sayyed Mostafa Mohaghegh Damad, directeur van de Islamitische Studies aan de Academie voor Wetenschappen van Iran.

In zijn welkomstwoord tot de deelnemers, drukte kard. Tauran de wens uit dat de ontmoeting bijdraagt om “boodschappers van vrede en broederschap te zijn, in het bijzonder door alle mensen als broeders en zusters te aanvaarden”.
De kardinaal belichtte de “sterke punten” van de islam en het christendom om “conflicten in de samenleving te vermijden” door “de ander te aanvaarden”.
Als anders zijn – etnisch, religieus, cultureel, politiek … - “een bron kan zijn van wantrouwen, verdachtmaking, spanningen en zelfs geweld” omwille van de “angst voor het andere”, bestaan er echter “vele rijkdommen” in de twee godsdiensten die “een bemoediging zijn om de ander te aanvaarden en conflicten te voorkomen”.
“Bepaalde teksten kunnen buiten hun historische context begrepen worden op een manier die niet altijd respectvol is voor de ander … Doch er zijn andere teksten, talrijker en met meer gezag, die oproepen tot respect voor de ander”.
Volgens de kardinaal is “één van de belangrijke basissen om de ander te aanvaarden, het besef dat de mensenfamilie één is”: “één in haar oorsprong: God; één in haar doel: God; één in haar fundamentele behoeften: lucht, water, voedsel, kleding, huisvesting, enz.; één in haar menselijke aspecten: vreugde, droefheid, hoop, wanhoop, angst, enz.”.
Vertrekkend van deze gemeenschappelijke basis, “zouden de legitieme verschillen geen reden tot afwijzing van de ander mogen zijn, van onwetendheid, marginalisatie, vervolging of zelfs uitroeiing, zoals in Irak en Syrië”.
“Aanvaarding” betekent niet “de verschillen uitwissen”, evenmin “akkoord gaan met al wat de ander denkt of gelooft”, preciseert de kardinaal. Het is “de ander respecteren en aanvaarden zolang hij de rechtvaardige wetten van de staat en de regels van het samenleven respecteert, die ingegeven worden door wijsheid en gezond verstand”.
Dit impliceert “respect voor de vrijheid van de persoon in kwesties die te maken hebben met het geweten en de godsdienst”: “de ander moet niet alleen gerespecteerd worden wanneer hij mij bevalt of zolang hij binnen mijn parameters blijft”.
De kardinaal betreurt “het gebrek aan respect voor de godsdienstvrijheid in bepaalde landen met een moslimmeerderheid”, een houding die “de grootste reden is voor spanningen tussen de twee gemeenschappen”.
In die zin is de huidige samenkomst “een teken van hoop voor onze ontredderde wereld, een boodschap aan heel de mensheid, en vooral aan de leden van de grote familie van Abraham – joden, christenen en moslims”.
Hij benadrukte trouwens het “recht van gelovigen om deel uit te maken van de verschillende aspecten van het menselijk leven: sociale, politieke, economische en culturele aspecten. Gelovig zijn verkleint niet de bijdrage tot het welzijn van de samenleving. In tegendeel, de bijdrage van een gelovige aan de samenleving is een supplementair geheel van waarden die bijdragen tot het welzijn van al zijn bestanddelen”.

Onder de eregasten op deze ontmoeting: metropoliet Emmanuel van Frankrijk, vertegenwoordiger van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, rabbijn Abraham Skorka, rector van het Latijns Amerikaans Rabbijns Seminarie van Buenos Aires, vertegenwoordiger van het jodendom, en kardinaal Theodore McCarrick.
De deelnemers hebben Paus Franciscus ontmoet, die hen aanmoedigde de dialoog als “weg van vrede” verder te zetten.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Dossier Rooms-Katholiek en islamitisch forum

Publicatiedatum: 3 december 2014
Laatst bewerkt: 8 december 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test