• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Opdat de wijn van het godgewijde leven geen azijn zou worden

“Wij, godgewijden, zijn gemaakt om de Heer en de naaste te dienen”, getuigt Paus Franciscus, die het middel aanwijst om te verhinderen dat de “nieuwe wijn” van het godgewijde leven geen “azijn” zou worden: gebed en “gratis” gebed. “Dat is geen tijdverlies”. Hij wijst aldus op een weg waarop dienst en gebed niet aan elkaar tegengesteld zijn maar elkaar onderling bevorderen.
De Paus heeft op deze 27e november de leden van de voltallige zitting van het dicasterium voor het Godgewijde Leven in audiëntie ontvangen, die vergaderd zijn tot de avondwake op zaterdag 29 november voor de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven.

De belangeloosheid van het gebed
“Wij, godgewijden, zijn gemaakt om de Heer en de anderen door het woord van de Heer te dienen, nietwaar?”, verklaarde de Paus die op de voorwaarde wees van een vruchtbaar godgewijd leven: “Ik vraag aan uw nieuwe leden te zeggen, dat bidden geen tijdverlies is, God aanbidden evenmin, God loven ook niet. Als wij, godgewijden, niet dagelijks bij God vertoeven, zal zonder die belangeloosheid van het gebed, de wijn azijn worden”.

“Ik vind de titel die u voor deze zitting gekozen heeft, mooi en zinvol : “Nieuwe wijn in nieuwe zakken”.” In het licht van dit woord uit het Evangelie, heeft u over het godgewijde leven in de Kerk van vandaag nagedacht, vijftig jaar na de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
”.
De Paus wees op 5 criteria om “de nieuwe wijn te testen” – het godgewijde leven dat de laatste vijftig jaar vernieuwd is door de geest van Vaticanum II: “evangelische authenticiteit van de keuzes, trouw aan het charisma, primaat van de dienstbaarheid, aandacht voor de kleinsten en zwaksten, eerbied voor de waardigheid van elke persoon”.
Hij benadrukte zijn gehechtheid aan de armoede waarvan de heilige Ignatius zegt dat zij “een moeder” is omdat zij leven geeft, maar het godgewijde leven ook “beschermt” tegen “wereldse gezindheid”.

Geen oude zakken meer
“Wij moeten niet bang zijn om de “oude zakken” achterwege te laten: dat wil zeggen om gewoontes en structuren te vernieuwen waarvan wij erkennen dat zij in het leven van de Kerk en dus ook in het godgewijde leven niet meer overeenstemmen met wat God vraagt om Zijn Rijk in de wereld voortgang te doen vinden: structuren die ons valse zekerheid geven en die de dynamiek van de naastenliefde conditioneren; gewoontes die ons verwijderen van de kudde waarheen wij gezonden zijn en die ons beletten de kreet te horen van wie op de Blijde Boodschap van Jezus Christus wachten”.
Over het Jaar van het Godgewijde Leven zei de Paus nog: “Bidden wij samen tot de Heer opdat Hij ons in dit Jaar zou helpen “nieuwe wijn in nieuwe zakken” te doen! (...) Moge de Maagd Maria u begeleiden en nieuwe geestdrift voor u verkrijgen van verrezen mensen en een heilige stoutmoedigheid om nieuwe wegen te zoeken. Moge de Heilige Geest u bijstaan en verlichten”.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 27 november 2014
Laatst bewerkt: 1 december 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test