• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Relatio Synodi van de Familiesynode in het Engels beschikbaar.

Aan het einde van de Familiesynode 2014 hebben de Synodevaders een document samengesteld, gebaseerd op hun beraadslagingen gedurende de twee weken van de Synode: de Relatio Synodi. In grote lijnen volgt het de indeling zoals deze ook in de Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
was verwerkt.

Een groter verschil is er met de Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
, een rapport dat na de eerste week van beraadslagingen gepubliceerd werd. Het zou een verwoording zijn geweest van wat in die eerste week besproken was. Hierop is veel kritiek gekomen, hetgeen ook te zien is geweest in veel van de verslagen van de tien 'taalgroepen', waar de Synodevaders in de tweede week hun beraadslagingen in hebben voortgezet. Omdat nu deze Relatio Synodi beschikbaar is plaatsen wij niet langer meer het tussentijdse rapport.

Zaterdag 18 oktober werd over alle nummers uit de Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
een stemming gehouden onder de 183 aanwezige Synodevaders. Op maandag 20 oktober werd de Italiaanse versie van de Relatio (op wens van Paus Franciscus was de voertaal tijdens de Synode Italiaans in plaats van het gebruikelijke Latijn) gepubliceerd door het Vaticaan. Blijkens de pagina-info van de betreffende webpagina is de laatste update aan deze pagina op donderdag 30 oktober geweest.

Pas op 31 oktober j.l. werd de Engelse vertaling van de Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
door het Vaticaan gepubliceerd op haar website. In eerste instantie met een verkeerde nummering van de alinea's, wat op dinsdag 4 november gecorrigeerd is.

Op onze website rkdocumenten.nl hebben we de Engelstalige versie van het Vaticaan geplaatst in afwachting van de Nederlandse vertaling, waar nog aan gewerkt wordt. Zodra deze beschikbaar is zullen we uiteraard de Nederlandse versie plaatsen.

De nummering van de Engelstalige versie is op onze site direct aangepast aan de Italiaanse versie. Ook is bij iedere alinea het resultaat van de stemming van de Synodevaders geplaatst: 'placet' indien voorgestemd en 'non placet' indien tegengestemd. De resterende stemmers van de 183 Synodevaders hebben afgezien van stemming. Het overzicht daarvan is te vinden op Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
. De Engelstalige versie op de Vaticaanse website bij de teksten van de Synode mist deze informatie. Bij de melding in het persbericht (gedateerd 18 oktober, alsof de Engelse vertaling toen al gepubliceerd zou zijn!?) is het wel opgenomen.

Tweederde van de stemmen waren nodig om een alinea aan te nemen. De drie afgewezen alinea's, Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
, Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
en Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
, zijn op verzoek van Paus Franciscus toch toegevoegd aan het gepubliceerde rapport.

De bedoeling van het rapport is dat het gaat dienen als voorbereidingsdocument voor de Gewone Bisschoppensynode, die in oktober 2015 gehouden zal worden over hetzelfde thema van huwelijk en gezin.

Inmiddels komen de eerste opmerkingen binnen over tekstuele problemen in de Engelstalige versie ten opzichte van de oorspronkelijke Italiaanse versie. Voor zover deze relevant zijn zullen we deze in onze versie aangeven.

Publicatiedatum: 5 november 2014
Laatst bewerkt: 6 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test