• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Nous vous saluons

Toespraak Paus Pius XII - Toespraak
Nous vous saluons
Tot het 26e Intaliaanse Congres van de urologen
(8 oktober 1953)
van 8 oktober 1953 tot de deelnemers van het zesentwintigste congres, uitgeschreven door de Italiaanse vereniging voor urologie.

Deze toespraak, waarin de Paus op enkele vragen, door de Italiaanse vereniging voor urologie gesteld De urologie is het onderdeel van de chirurgie, dat zich bezig houdt met de diagnostiek en therapie van ziekten der nieren en urine-afvoerwegen., principiële antwoorden geeft, kan men een uitbouw noemen van zijn toespraak Paus Pius XII - Toespraak
Nous vous souhaitons - Over de fundamentele houding voor psychologie en psychotherapie
Tot het Vde Internationale Congres over psychotherapie en klinische psychologie
(13 april 1953)
van 13 april 1953 tot het vijfde internationaal congres voor psychotherapie en klinische psychologie.

De vragen, die de Italiaanse vereniging voor urologie de Paus had voorgelegd, kan men hoofdzakelijk tot de volgende herleiden:

a. Is het amputeren van een gezond orgaan geoorloofd om de kwaal, waardoor een ander orgaan is aangetast, weg te nemen of tenminste in haar verdere voortgang te stuiten?

Op deze vraag antwoordt Pius XII met een beroep op het totaliteitsbeginsel, dat een dergelijke amputatie alleen dan zedelijk geoorloofd kan zijn, als er aan drie voorwaarden voldaan wordt (Paus Pius XII - Toespraak
Nous vous saluons
Tot het 26e Intaliaanse Congres van de urologen
(8 oktober 1953)
). Maar hij voegt er direct bij, dat men zich niet op dit totaliteitsbeginsel kan beroepen om de gezonde eierleiders weg te nemen of buiten werking te stellen teneinde een nieuwe zwangerschap, die wellicht gevaarlijk zou kunnen zijn, te voorkomen, want in dit geval ontbreekt één van de drie voorwaarden, nl. dat het gezonde orgaan werkelijk een bedreiging vormt voor de andere organen. Het gevaar immers komt hier niet voort uit de aanwezigheid of uit de normale werking van de gezonde eierleiders, maar uit de zwangerschap zelf, die andere zieke of zwakke organen zou kunnen bedreigen.

b. De tweede vraag luidde: hoe hebben de artsen zich te gedragen, wanneer zij als deskundigen moeten optreden in processen van ongeldigheidsverklaring van huwelijken omreden van "impotentla generandi"?

Alvorens deze vraag te beantwoorden geeft de Paus een uiteenzetting over de begrippen "potentia generandi" en "potentia coeundi", waarbij hij enkele misvattingen uit de weg ruimt. Het antwoord op de gestelde vraag is dan, dat het deskundig onderzoek bij genoemde processen in de regel bestaat in het constateren van de impotentia coeundi en niet van de impotentia generandi. Ten slotte wijst de H. Vader nog op de persoonlijke overtuiging van de deskundige in verband met de medische gegevens, waarna hij deze artsen aanspoort, de hogere zin van hun deskundige medewerking steeds voor ogen te houden.

Publicatiedatum: 8 oktober 1953
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test