• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Müller: "Kerk herontdekken als gesprek van God met zijn bruid"

BRUSSEL (KerkNet) – Wie de Concilieteksten aandachtig leest, kan zich niet beroepen op het Concilie om een pastorale kijk op de werkelijkheid in contrast te plaatsen met dogmatische formuleringen en kan al evenmin een tegenstelling poneren tussen exclusief naar binnen gerichte teksten en de puur 'dialogische' documenten. Het Concilie tracht net dergelijke tegenstelling te overwinnen door het overgeleverde geloofsgoed zo te formuleren dat het ook vandaag nog kan waargenomen worden. Dat zei kardinaal Gerhard Ludwig Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, afgelopen zondag in zijn openingsreferaat voor het meerdaagse internationale colloquium ‘Omnes Gentes’ over 'de Kerk in Dialoog - Vaticaan II vandaag'. "Daarom kan er geen enkele tekst of een enkele soort los van andere bijgehaald worden als algemeen kenmerk van het Tweede Vaticaans Concilie", zei kardinaal Müller. Hij merkte op dat dit in het verleden met de pastorale constitutie '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
' wel is gebeurd, omdat ze door enkele theologen als de eigenlijke erfenis van het Concilie werd aangezien, terwijl zij het belang van de dogmatische teksten relativeerden.

Kardinaal Müller onderstreepte dat de leer in strikte zin niet kan worden losgemaakt van de missionaire en de dialogische dimensie van de verkondiging. "Daar waar Concilieteksten inhoudelijk het verband met andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen, met de seculiere maatschappij of de godsdiensten weerspiegelen en zich ook qua taal naar buiten richten, gaat het niet over verdoezelde kerkelijke propaganda of een katholieke marketingstrategie die betere verkoopcijfers beoogt omwille van een aanpassing aan de tijd of vreemde culturen. De ware reden waarom de Kerk 'in dialoog' moet zijn, vinden wij niet in de communicatiewetenschap, maar wel in de opbouw van de heilsgeschiedenis, zoals dit door 'Dei Verbum' op indrukwekkende wijze in het voorwoord en in hoofdstuk I uiteengezet wordt."

"Wij zijn niet gebaat bij een eenzijdig horizontale dialoog of bij vlakke dialoogprocessen, die alleen binnenkerkelijke catalogi van het realiseerbare, wenselijke en voor de meerderheid aanvaardbare samenvatten. Wij zijn er wel bij gebaat dat wij de Kerk opnieuw ontdekken als het gesprek van God met zijn Bruid. Dialoog, dispuut, discussie, maar ook zwijgen en gebed behoren tot de 'gesprekscultuur' van de Kerk, omdat het geen welsprekende meerderheid is die het juiste vindt, maar omdat de Kerk erop vertrouwt dat de waarheid zich opent voor de toehoorders."

In het colloquium, dat vandaag plaatsvindt in Louvain-la-Neuve en morgen dinsdag wordt afgesloten in Leuven, gaan theologen uit Noord en Zuid – met theologisch geschoolden, onderzoekers, priesters en religieuzen, pastorale werk(st)ers, kerkelijke beleidsverantwoordelijken - op zoek naar de actualiteitswaarde van de boodschap van de Concilievaders over een ‘Kerk in dialoog’.

Publicatiedatum: 27 oktober 2014
Laatst bewerkt: 29 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test