• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paulus VI door Paus Franciscus zalig verklaard

(KerkNet) – Zondagmorgen werd de 'conciliePaus' Paulus VI, die de katholieke Kerk leidde van 1963 tot 1978, voor tienduizenden gelovigen zalig verklaard. Dat gebeurde in aanwezigheid van emeritus Paus Benedictus XVI en de kardinalen en bisschoppen die deelnamen aan de bisschoppensynode over het gezin. Na het Kyrie begon de zaligverklaringsritus, waarbij onder meer postulator Antonio Marrazzo een korte levensbeschrijving van Giovanni Battista Montini gaf. Daarna sprak Paus Franciscus de plechtige formule uit waarmee hij een van zijn voorgangers tot de eer der altaren verhief. Een grote afbeelding van de nieuwe zalige werd daarop onthuld aan de gevel van de Sint-Pietersbasiliek.

Naast het altaar werden relieken van de nieuwe zalige geplaatst. Het zijn twee met bloed bevlekte hemden, die Paulus VI tijdens een mislukte moordaanslag in 1970 op de luchthaven van Manilla (Filipijnen) gedragen had. Bij de aanslag had hij steekwonden opgelopen. Deze bloedrelieken werden in 2006 door de toenmalige privésecretaris van Paulus VI, Pasquale Macchi, geschonken aan het aartsbisdom Milaan, waarvan Montini aartsbisschop was, en aan het bisdom Brescia, waar hij vandaan kwam.

Paus Paulus VI wordt door buitenstaanders vooral vereenzelvigd met zijn H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
uit 1968. Zijn pontificaat werd overschaduwd door dat van Paus Johannes XXIII voor hem en dat van Paus Johannes Paulus II na hem. Toch was deze Paus volgens kerkhistorici allerminst een overgangsPaus. Zij bestempelen hem als 'de eerste moderne Paus'. Paus Paulus VI zette zich in voor vrede en ontwikkeling, reisde de wereld rond en legde in 1964 met een reis met de oecumenische patriarch Athenagoras naar Jeruzalem de basis voor de oecumenische toenadering.

Giovanni Battista Montini werd op 26 september 1897 in het Noord-Italiaanse Brescia geboren. Na jarenlange dienst voor de curie in het Vaticaan, onder meer als substituut van Paus Pius XII, werd hij benoemd tot aartsbisschop van Milaan. In 1963 werd hij verkozen tot Paus. Hij kreeg de moeilijke opdracht om Paus Johannes XXIII, die de aanzet had gegeven tot het Tweede Vaticaans Concilie, op te volgen. Paus Paulus VI bracht niet alleen het Tweede Vaticaanse Concilie tot een goed einde, maar richtte ook een commissie in met de taak een nieuwe codex voor het kerkelijke recht voor te bereiden (die in 1983 onder H. Paus Johannes Paulus II van kracht is geworden), een nieuw missaal en decreten en encyclieken voor omzetting van de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Hij overleed op 6 augustus 1978 in Castelgandolfo, aan de gevolgen van een hartaanval van een maand eerder.

De zaligverklaring is mogelijk dankzij de erkenning van een onverklaarbare genezing van een baby in de moederschoot. De genezing vond in het begin van de jaren 1990 plaats in Californië (Verenigde Staten), na een gebed tot Paus Paulus VI.

Zie:

Publicatiedatum: 20 oktober 2014
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test