• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Slottoespraak Paus over de verleidingen voor de synodevaders

Met dank en een vooruitblik op het komende jaar heeft Paus Franciscus zaterdag het overleg van de vergadering van de Bisschoppensynode beëindigd.

Nadat hij zijn dank aan de deelnemers had uitgesproken vervolgde hij met de constatering dat men erin geslaagd was een "gemeenschappelijke weg" te gaan, wat de betekenis van het Griekse woord synodos is.

Opmerkelijk was de opsomming van "bekoringen" voor de synode die de paus maakte:

1. "De bekoring van de vijandige verstarring: de wens zich in het geschrevene op te sluiten en zich niet door God te willen laten verrassen, door de Geest. Zich in de wet op te sluiten in de zekerheid van hetgeen we weten en niet van we nog moeten leren en bereiken. Het is de bekoring van de ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en ook van de intellectualisten."

2. "De bekoring van het verwoestende Gutmenschen-dom, dat in naam van een valse barmhartigheid de wonden verbindt, zonder ze eerst te behandelen; daarbij gaat het om een symptoom, niet om oorzaken of wortels. Het is de bekoring van de Gutmenschen, de angstvalligen en de zogenaamde progressieven en liberalen."

3. "De bekoring stenen in brood te veranderen om een lang, zwaar en pijnlijk vasten te ontlopen (Luc. 4, 1-4). Een verder bekoring: brood in stenen veranderen om die naar de zondaars te werpen, naar de zwakken en zieken (Joh. 8, 7) en hun zo ondraaglijke lasten op te leggen (Luc. 11, 46)."

4. "De verzoeking van het kruis af te dalen om aan de mensen te behagen, niet daar te blijven om de wil van de Vader te vervullen; zich te buigen voor de geest van wereldsheid in plaats van zich te zuiveren en zich te buigen voor de Geest van God."

5. "De bekoring het 'depositum fidei' (de geloofsschat, -red.) te verwaarlozen en zich niet als hoeders, maar als bezitters en meesters te beschouwen en anderzijds de bekoring de werkelijkheid te verwaarlozen en een vernauwende taal te bezigen en zo te praten dat je veel spreekt maar niets zegt!"

"Lieve zusters en broeders, deze bekoringen mogen ons niet afschrikken, niet bevreemden, maar ook niet ontmoedigen, want geen knecht is groter dan zijn heer: als ook Jezus bekoord is en zelfs Beëlzebub werd genoemd (Mat. 12, 24) dan mogen zijn volgelingen geen andere behandeling verwachten."

"Persoonlijk was ik zeer bezorgd en bedroefd als deze bekoringen en emotionele discussies er niet geweest waren; het zijn de bewegingen van de geest, zoals de H. Ignatius die noemt. We hadden allemaal akkoord of zwijgzaam in een valse en rustige vrede kunnen blijven. In plaats daarvan heb ik met dank en vreugde bijdragen en discussies gehoord die vol geloof zijn, vol inzet voor pastoraal en leer, vol wijsheid, openheid, moed en Parresia (vrijheid van spreken)."

bron: Katholiek Nieuwsblad

Italiaanse tekst toespraak: http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/10/18/0771.html

Publicatiedatum: 20 oktober 2014
Laatst bewerkt: 20 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test