• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tussenrapport Synode 2014 gepresenteerd en kritische opmerkingen daarover

Terwijl de discussie op de Buitengewone Synode over het Gezin maandagmorgen op gang kwam, werd het Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
gepresenteerd door Kardinaal Erdö, relator van een synode.

Maar eerst werd bekend gemaakt dat de tweede fase - de Gewone Synode van volgend jaar - gehouden zal worden van 4-25 oktober 2015 met als thema: "De roeping en missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld".

Meteen na die bekendmaking haalde kardinaal Erdö naar voren dat de synodevaders gesproken hebben over hoe Jezus met mannen en vrouwen omging, die hij geduldig en barmhartig begeleidde. Hij sprak erover hoe in Jezus Christus “de Waarheid geïncarneerd werd in menselijke zwakheid, niet om die te veroordelen maar om die te genezen”. Jezus, aldus de kardinaal, leerde dat het huwelijk onverbrekelijk was, maar toonde begrip voor wie dat ideaal niet konden halen.

In het Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
spreken de synodevaders erover hoe het de taak van de Kerk is de zaden van het Woord te herkennen die zich verspreid hebben over zijn zichtbare en sacramentele begrenzingen heen. Zij doen een beroep op de ‘wet van de geleidelijkheid’ als een overweging van de manier waarop God zich om de mensheid heeft bekommerd en zijn volk stap voor stap voorwaarts heeft geleid.

De behoefte aan nadere  overdenking werd opgemerkt of sacramentele volheid niet de mogelijkheid uitsluit om zelfs in onvolmaakte vormen positieve elementen te herkennen. Bijvoorbeeld of er positieve elementen zijn in ongeregelde huwelijken. De synodevaders maken het Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
dat, als een burgerlijk huwelijk stabiel is en diepe affectie en zorg voor de kinderen laat zien, de Kerk dan haar best zou moeten doen om het naar sacramentaliteit te begeleiden.

Kardinaal Erdö sprak over de noodzaak van een missionaire bekering. De Kerk kan het niet bij een aankondiging laten die puur theoretisch is, maar moet verder gaan. Het christelijk huwelijk moet een besluit zijn Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
. Dit omdat het evangelie van het gezin het antwoord is op de diepste verwachtingen van een persoon.

In het Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
stellen de synodevaders dat de Kerk in het bijzonder geroepen is het lijden te herkennen van verlaten echtgenotes. Kinderen zijn de ware slachtoffers van gebroken gezinnen.

Veel deelnemers aan de synode drukten de behoefte uit aan hervormde, vereenvoudigde procedures voor nietigverklaringen van huwelijken. Kardinaal Erdö sprak erover hoe die hervorming van nietigheidsverklaringen voor diocesane bisschoppen nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt en mogelijk een speciaal opgeleide priester voor hen nodig maakt.

Inzake gescheiden en gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken spreekt het Bisschoppensynodes
Relatio post disceptationem - Synode 2014
Tussentijds rapport 3e Buitengewone Synode over huwelijk en gezin (13 oktober 2014)
over de behoefte aan “moedige pastorale keuzes” en “nieuwe pastorale paden”. Het rapport roept op tot een onderscheiding van geval tot geval in overeenstemming met de wet van geleidelijkheid, in het bijzonder als het gaat om de toegang tot de sacramenten. Kardinaal Erdö zei dat de dialoog in de plaatselijke kerken hierover het komende jaar zal doorgaan en dat de antwoorden zullen worden ingebracht op de synode van volgend jaar.

Bron: Katholiek Nieuwsblad / Katholiekgezin.nl

Zie ook:

Publicatiedatum: 13 oktober 2014
Laatst bewerkt: 13 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test