• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Christenen hebben recht en plicht om Christus te verkondigen

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/VIS/KNA) – Een twaalf pagina’s tellende Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering
(3 december 2007)
onderstreept nadrukkelijk dat de Kerk het recht én de plicht heeft te evangeliseren en te verkondigen, ook onder niet-christenen. Dat betekent geen aantasting van de menselijke vrijheid, aldus het Vaticaan, omdat iedere mens wordt uitgenodigd, maar niet verplicht, om Christus’ vriend te worden. “Iedere mens vindt zijn ultieme vervulling in de aanvaarding van de goddelijke openbaring in Christus, zoals die verkondigd wordt door de Kerk”, aldus de nota. De tekst roept ook op tot oecumenische samenwerking en dialoog met de andere christenen. De Congregatie voor de Geloofsleer onderstreept dat christenen de plicht hebben de geloofswaarheid te verkondigen, maar dat ze die zoektocht niet op eigen houtje kunnen ondernemen. Dit getuigenis wordt ernstig ondergraven door de aanslepende verdeeldheid onder christelijke Kerken. “Verkondiging behoort tot het wezen van de Kerk. Het is de belangrijkste dienst die de christenen de mensheid kunnen bewijzen”, aldus de nota.

Redactie: Een andere reactie:

Hilversum (ANP/RTR) 14 december 2007 - De Rooms-Katholieke Kerk heeft het recht en de plicht het evangelie onder ongelovigen te verspreiden en bekeerlingen uit andere christelijke kerken op te nemen. Dat staat in een Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering
(3 december 2007)
van de Congregatie voor de Geloofsleer, dat het Vaticaan vandaag heeft gepubliceerd.

Zuiverheid
De congregatie, die waakt over de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof, wijst de beschuldiging dat de Kerk op een agressieve manier mensen probeert te bekeren van de hand. De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft het Vaticaan daarvan herhaaldelijk beticht.

Godsdienstvrijheid
In de 'Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering
(3 december 2007)
' keert het Vaticaan zich tegen de mening van sommigen, onder wie rooms-katholieke theologen, dat evangelisatie in strijd met de godsdienstvrijheid is. Sommigen, onder wie ook rooms-katholieken, menen dat de kerk om die reden niet moet proberen mensen ervan te overtuigen dat het katholicisme het ware geloof is. “De opneming van nieuwe leden in de kerk betekent niet dat een organisatie meer macht krijgt, maar behelst eerder een toetreden tot het vriendschapsnetwerk van Christus, die hemel en aarde, verschillende continenten en tijdperken verbindt'', valt in de nota te lezen.

Bekeerlingen
De congregatie wijdt een apart deel aan de omgang met bekeerlingen uit andere kerken. Als zulke mensen te kennen geven dat zij katholiek worden op basis van hun geweten en omdat zij overtuigd zijn geraakt van de ‘katholieke waarheid’ moet dat worden beschouwd als een goddelijk geïnspireerde “uitdrukking van de vrijheid van geweten en godsdienst".

Gedragscode
Het Vaticaan werkt met vertegenwoordigers van andere kerken aan een gedragscode voor bekeringen. Daarin staat voorop dat mensen vrij voor een kerk moeten kunnen kiezen. In een toelichting op het document onderstreepte de prefect van de congregatie, kardinaal William Levada, dat pogingen om mensen te bekeren nooit met dwang gepaard mogen gaan. Als individuen echter besluiten lid van de Rooms-Katholieke Kerk te worden, moet dat worden gerespecteerd, zonder dat de kerk van zieltjeswinnerij wordt beschuldigd.

Publicatiedatum: 14 december 2007
Laatst bewerkt: 11 september 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test