• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Synodevaders vragen versterking gezinspastoraal en nieuwe taal om over gezin te praten

(KerkNet/I.Media) – Tijdens de eerste tussenkomsten op de bisschoppensynode over het gezin in Rome werd duidelijk dat de synodevaders niet aandringen op een verandering van de kerkelijke leer. Zij vragen wel dat er op een nieuwe manier over het gezin wordt gepraat. De verwezenlijking van de gezinsidealen moet ook sterker als een project worden beschouwd. Dat zei pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, op een ontmoeting met journalisten. Dagelijks zijn er een dertigtal tussenkomsten van synodevaders tijdens twee sessies per dag, die telkens beginnen met het getuigenis van een katholiek koppel.

Pater Lombardi: "Bij de interventies werd sterk de nadruk gelegd op de manier waarop over het gezin wordt gepraat. Een van de synodevaders waarschuwde tegen het gebruik van stigmatiserende uitdrukkingen als 'in zonde leven' en 'intrinsiek ongeordend'. Enkelen benadrukten de noodzaak om de kerkelijke leer over huwelijk en gezin op een meer aantrekkelijke, wervende manier voor te stellen. Het christelijke huwelijk en het gezin zijn idealen waarnaar gehuwden voortdurend op weg zijn. Het evangelie met betrekking tot het gezin stelt radicale eisen. Maar dat mag niet afschrikken. Kardinalen en synodevaders benadrukken ook de noodzaak om het mysterie van het huwelijk te verdiepen."

Tijdens de tussenkomsten gisteren werd ook het belang onderstreept van de verdieping en versterking van de gezinspastoraal. Gehuwden moeten een specifieke pastorale begeleiding krijgen en de voorbereiding op het sacrament van het huwelijk moet 'lang en nauwgezet' zijn, ook als dat ten koste gaat van het aantal kerkelijke huwelijken. Gelovigen moeten inzake huwelijk en gezin beter gewapend worden. Dat kan in onze moderne cultuur met vele uitdagingen niet beperkt worden tot een serie voorschriften en verboden. Verschillende synodevaders drongen erop aan om de kloof tussen de kerkelijke leer en het gezinsleven, tussen de doctrine en dagelijkse praktijk te dichten. De Kerk moet de idealen van huwelijk en gezin hoog houden, maar tegelijk moet zij de verloofden en gehuwden, ook diegenen die een crisis beleven, bemoedigen.

Publicatiedatum: 8 oktober 2014
Laatst bewerkt: 8 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test