• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Oproep "de roep van het volk te horen"

De Paus roept de synodevaders op te “luisteren”, zodat zij “de roep van het volk” horen, “beschikbaar zijn voor een eerlijk, open en broederlijk debat” en “de blik op Jezus gericht” houden, om zo “nieuwe onverwachte mogelijkheden” te ontdekken. Op de vooravond van de opening van de 3e Buitengewone algemene vergadering van de Bisschoppensynode voor het Gezin heeft de Italiaanse Bisschoppenconferentie een gebedswake georganiseerd op het Sint-Pietersplein.

Meer dan 40.000 personen hebben zich om 18 uur rond de synodevaders verzameld voor een moment van gebed, reflectie en getuigenis over het gezinsleven. Paus Franciscus voegde zich onder de deelnemers om 19 uur en werd door de voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, kardinaal Angelo Bagnasco, verwelkomd.

Bij het vallen van de avond Paus Franciscus - Toespraak
Tijdens de gebedswake ter voorbereiding op de Familiesynode
Sint Pietersplein (4 oktober 2014)
over “het uur waarop men terug naar huis gaat om rond de gemeenschappelijke tafel te zitten, met gevoelens van affectie, van weldaden die men bewerkt en ontvangen heeft, van ontmoetingen die het hart verwarmen en het doen groeien” om zo hier beneden een voorsmaak te beleven van “het feest dat geen einde kent”. Maar de avond “is ook het zwaarste uur voor wie in de bittere valavond van gebroken dromen en plannen met zijn eenzaamheid geconfronteerd wordt: hoeveel personen slijten hun dagen in de blinde impasse van berusting, verlatenheid, eventueel van wrok; in hoeveel huisgezinnen is de wijn van de vreugde en de smaak van het leven opgeraakt …”.

De Paus tekende de horizon van de synode af in een wereld waarin de zonen van Eva “wezenlijk nood hebben aan stabiliteit, een open deur, iemand die hun levensverhaal deelt”.

“Door de levensgemeenschap van de echtgenoten blijft hun openheid voor de gave van het leven, de ontmoeting van de generaties, de opvoeding … een school in menselijkheid die haar gelijke niet kent”, meent hij. En “hoe dieper haar wortels zijn, des te meer wordt het mogelijk naar buiten te treden en ver te gaan, zonder zichzelf te verliezen en zich als een vreemdeling op aarde te voelen”.

"In het Evangelie ligt een kracht en tederheid, in staat om ongeluk en geweld te overwinnen. Ja, in het Evangelie ligt een wijsheid die de diepste behoeften van de mens vervult”, bevestigt de Paus.

"Om te zoeken wat de Heer vandaag aan Zijn Kerk vraagt », luidt zijn aanbeveling “het oor te luisteren te leggen aan het ritme van deze tijd” en “de geur van de mensen” gewaar te worden, zodanig dat men doordrongen is van hun vreugde en hoop, hun verdriet en angst”.

Hij roept de synodevaders op drie gaven te vragen aan de Heilige Geest: “de gave om God te beluisteren, zodanig dat men met Hem de roep van het volk hoort”; “de beschikbaarheid voor een eerlijk, open en broederlijk debat” en tenslotte “een blik die op Jezus gericht is” om “Zijn manier van denken, leven en relaties leggen” over te nemen, waarbij men de woorden van de Maagd Maria, “doet al wat Hij u zeggen zal” tot leidraad neemt.

Terugkeren naar de bron “opent nieuwe onverwachte mogelijkheden”, benadrukt de Paus en hij moedigt aan “de vragen die de veranderde tijd met zich meebrengt, met zin voor verantwoordelijkheid te aanhoren”, “ze te laten verspreiden in zijn hart, zonder er de vrede bij te verliezen”.

Het gaat om "het serene vertrouwen dat de Heer de eenheid op Zijn tijd zal vernieuwen”, zoals de geschiedenis van de Kerk aantoont met “zo vele analoge situaties, die de synodevaders door geduld en creativiteit wisten op te lossen”.

“Moge een Pinksterwind waaien over de werkzaamheden van de synode, over de Kerk, over heel de mensheid. Moge Hij de knopen ontwarren die beletten dat men elkaar ontmoet, dat Hij wonden geneest, dat Hij een creatieve liefde verleent om lief te hebben zoals Jezus liefheeft”, besluit de Paus.

Publicatiedatum: 6 oktober 2014
Laatst bewerkt: 5 januari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test