• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Werkdocument Synode in het Nederlands

Komende zondag, 5 oktober, gaat in Rome de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode van start met als thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”. Voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie neemt de voorzitter, kardinaal Eijk, deel aan de synode. Vanuit België zal Mgr. Léonard deelnemen.

Alle voorzitters van bisschoppenconferenties is verzocht de tekst van hun bijdrage tijdens de synode op voorhand aan de Secretaris-Generaal van de synode toe te sturen. De synode begint met verspreid over de dagen meerdere plenaire sessies waarbij alle deelnemers debatteren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerelateerd aan de pastoraal rond huwelijk en gezin. Ter voorbereiding is verder eerder dit jaar een Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
verschenen, waarin onder meer antwoorden van de eind vorig jaar rond gestuurde vragenlijst zijn verwerkt. Dit document geeft zo een inzicht in wat wereldwijd speelt in het pastoraat rond huwelijk en gezin en de uitdagingen waar pastorale teams op dit gebied voor staan. De in dit Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
aangestipte onderwerpen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreksronden in kleinere groepen op het programma. De deelnemers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde onderwerpen in gaan. Er komt geen afsluitend document met aanbevelingen, omdat deze synode nog opgveolgd zal worden door de synode van 2015.

Bron: rkkerk.nl (bewerkt)

Zie voor de werkvertaling van dit "Werkdocument": Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)

Publicatiedatum: 2 oktober 2014
Laatst bewerkt: 2 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test