• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reactie RK Bisschoppenconferentie Engeland/Wales op keuze voor vrouwelijk bisschopswijding binnen de Kerk van Engeland

BRUSSEL (KerkNet/Zenit) – “Op dit moeilijke moment bevestigen wij opnieuw de betekenisvolle oecumenische vooruitgang die in de decennia na het Tweede Vaticaanse Concilie is geboekt en de ontwikkeling van een stevige en blijvende vriendschap tussen onze gemeenschappen”, staat te lezen in een verklaring die de RK bisschoppenconferentie van Engeland en Wales gisteren publiceerde meteen nadat de generale synode van de anglicaanse Kerk van Engeland met een grote meerderheid had ingestemd met het openstellen van het bisschopsambt voor vrouwen.

De verklaring opent met de bevestiging dat de katholieke Kerk zich voluit zal blijven engageren in de dialoog met de Kerk van Engeland en de anglicaanse gemeenschap. Het doel van de oecumenische dialoog blijft de volledige zichtbare kerkelijke gemeenschap. Maar die gemeenschap geldt ook voor het bisschopsambt, schrijven de katholieke bisschoppen. “De beslissing van de Kerk van Engeland om vrouwen toe te laten tot het bisschopsambt betekent daarom jammer genoeg een bijkomend obstakel op de weg naar eenheid tussen ons. Niettemin zijn we overtuigd om de oecumenische dialoog voort te zetten, te zoeken naar dieper wederzijds begrip en praktische samenwerking waar dat mogelijk is.” De katholieke bisschoppen zeggen ook de inspanningen te appreciëren voor die leden van de anglicaanse gemeenschap die omwille van theologische redenen blijven vasthouden aan het historische begrip van het bisschopsambt zoals dat door de katholieke en orthodoxe Kerken wordt gedeeld.

En de verklaring besluit: “Op dit moeilijke moment bevestigen wij opnieuw de betekenisvolle oecumenische vooruitgang die in de decennia na het Tweede Vaticaanse Concilie is geboekt en de ontwikkeling van een stevige en blijvende vriendschap tussen onze gemeenschappen. We verheugen ons in deze banden van genegenheid en zullen alles doen wat we kunnen om die te versterken en samen zoeken om te getuigen van het Evangelie in de samenleving.”

De verklaring van de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales is ondertekend door aartsbisschop Bernard Longley van Birmingham. Hij is voorzitter van het departement Dialoog en Eenheid van de bisschoppenconferentie.

Publicatiedatum: 15 juli 2014
Laatst bewerkt: 15 juli 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test