• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan kondigt gebedsdag aan voor de Gezinssynode

ROME (KerkNet) – Tijdens de voorstelling vanmiddag van het Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
voor de derde Algemene Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode van 5 tot 19 oktober 2014 over het gezin werd een gebedsdag voor 28 september aangekondigd. Katholieken uit de hele wereld worden opgeroepen om deel te nemen aan dit initiatief ter spirituele ondersteuning van de synode. 


'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
'


Bij de voorstelling van het lijvige werkdocument, dat het resultaat is van acht maanden voorbereiding, werd vanmiddag verwezen naar de encycliek 'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
' uit 1968, waarvan het richtinggevende en profetische karakter overschaduwd werd door de controverse over het principiële verbod op het gebruik van voorbehoedsmiddelen. De encycliek beklemtoont allereerst de onverbreekbare band tussen de huwelijksliefde en de overdracht van het leven. De auteur van de encycliek, paus Paulus VI, wordt overigens op de slotdag van de buitengewone synode zalig verklaard.


Actuele uitdagingen

In het Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
voor de Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode, dat mee op basis van de antwoorden op de veelbesproken vragenlijst bij gewone gelovigen over huwelijk en gezin werd opgesteld, worden nog andere controversiële onderwerpen als contraceptie, de communie voor mensen die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn en de nietigverklaring van huwelijken niet uit de weg gegaan. Daarbij wordt beklemtoond dat de ervaring in onder meer overwegend orthodoxe landen leert dat een gemakkelijker ontbinding van huwelijken niet tot succesvollere en duurzamere huwelijken leidt. Ook andere minder vanzelfsprekende onderwerpen zoals polygamie, seksueel misbruik, armoede en oorlog komen tijdens de synode, tegen de achtergrond van huwelijk en gezin, aan bod. 


Geen omwenteling

Het werkdocument bestaat uit drie delen: een Bijbelse en leerstellige reflectie over het gezin; actuele uitdagingen voor het katholieke gezinsleven; en seksuele ethiek. Het is de bedoeling dat de bisschoppen uit de hele wereld over deze thema's in een open geest met elkaar in gesprek gaan, al waarschuwde kardinaal Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, dat er inzake kerkelijke leer geen grote omwentelingen te verwachten zijn.

Publicatiedatum: 26 juni 2014
Laatst bewerkt: 27 juni 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test