• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Pastorale Munus

Toelichtend commentaar bij H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Pastorale Munus
Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt
(30 november 1963)

Paus Paulus VI heeft vandaag, 30 november 1963, het volgende document uitgevaardigd: Litterae Apostolicae ,motu proprio’ datae, quibus facultates et privilegia quaedam episcopis conceduntur. De beginwoorden van het document zijn: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Pastorale Munus
Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt
(30 november 1963)
.

Door dit Motu Proprio verleent de Paus aan de bisschoppen een serie van faculteiten en van privilegies om de uitoefening van hun pastorale taak te vereenvoudigen. In deze Apostolische brief, na te hebben onderstreept dat het pastorale ambt de plicht inhoudt van onderwijzen, heiligen, binden en ontbinden, en dat de Apostolische Stoel met verloop van jaren, beantwoordend aan het verlangen der bisschoppen, hun altijd de faculteiten en de privilegies verleend heeft, welke vereist waren door de bijzondere eisen van ieder tijdvak, verklaart Paulus VI, dat hij gaarne de wensen, die hem zijn aangeboden, inwilligt en verleent hij aan de bisschoppen een zeker aantal van volmachten met het doel beter de bisschoppelijke waardigheid te onderstrepen en hun pastoraal ambt te vereenvoudigen.

Deze volmachten komen de residentiële bisschoppen rechtens (ex iure) toe vanaf het moment, dat zij hun zetel in bezit nemen.

Een 40-tal volmachten en 8 privileges worden opgesomd. Dit Motu Proprio mag gezien worden als een eerste stap naar de uitbreiding van de macht der bisschoppen in afwachting van de goedkeuring van het 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
en het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
. In de 48 opgesomde gevallen moesten tot nu toe de bisschoppen een speciale stap doen bij de Romeinse Curie. Dit is nu voorbij. Het is een eerste stap, hoe bescheiden dan ook, in de richting, welke het Concilie heeft ingeslagen, en het eerste symptoom van een verandering in de betrekkingen tussen bisschoppen en Romeinse Curie.

Praktisch gezien betekent dit Motu Proprio voor de bisschoppen ook besparing van tijd en geld; telkens als zij deze volmachten bij de H. Stoel aanvroegen moesten zij een taxe betalen. De tekst, die aan de Concilievaders is uitgedeeld, bevat zoveel zakelijke fouten, dat de uitgave van een nieuwe tekst noodzakelijk was. Ook deze bevat nog zakelijke fouten. Dit is onbegrijpelijk gezien het groot aantal canonisten, dat aan de Congregaties van de Romeinse Curie werkzaam is. Wie voor de redactie van dit document aansprakelijk is, valt niet te achterhalen, want worden fouten gemaakt dan verdwijnen bij de Romeinse Curie de verantwoordelijke personen meestal in de anonimiteit. Hier volgt de H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Pastorale Munus
Over de verplichtingen en privileges verbonden aan het Bisschopsambt
(30 november 1963)
van de verbeterde uitgave, die nu definitief is. Door de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit is een uitvoering commentaar uitgegeven van de hand van Prof. Dr. L. Buijs S.J.

Publicatiedatum: 30 november 1963
Laatst bewerkt: 27 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test