• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Mense Maio

VOORWOORD

Op vrijdag 30 april 1965 heeft Paus Paulus VI in het Vaticaan zijn tweede encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
gepubliceerd, die de dagtekening draagt van 29 april 1965. Deze encycliek is een meimaand-encycliek, maar met een heel bijzonder en actueel karakter. Twee speciale redenen bewogen de Paus om door dit korte maar zeer dringende appèl de volken op te roepen tot een vurig gebed tot de Moeder Gods gedurende de meimaand: het volledig slagen van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en het behoud van de wereldvrede. De heilige Vader wijst op het grote belang van de aanstaande vierde zittingsperiode van het Concilie, die, naar hij zegt, tevens de laatste zal zijn. Heel bijzonder vraagt hij ook de aandacht en het gebed voor de postconciliaire periode.

Het Concilie zelf "confronteert de Kerk met het enorme probleem van een juiste aanpassing aan de moderne tijd. Van de oplossing van dit probleem hangt voor lange tijd de toekomst af van de Kerk. Het is het grote uur Gods voor Kerk en wereldgeschiedenis" H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
] Maar na deze vierde zittingsperiode "volgt de niet minder belangrijke fase van de praktische doorvoering van de conciliaire beslissingen, en in deze fase zullen geestelijkheid en gelovigen met vereende krachten moeten samenwerken om het zaad, door het Concilie uitgestrooid, tot een werkelijke en heilzame wasdom te brengen" H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
.

Het grootste gedeelte echter van deze encycliek is gewijd aan het tweede motief: het behoud van de wereldvrede. Daarom kan deze encycliek terecht een vredesencycliek genoemd worden. Zeer duidelijk heeft Paus Paulus zich bij deze bewogen vredesoproep laten inspireren door de oorlogsdreigingen in verschillende delen van de wereld, met name in Vietnam. In sterke bewoordingen drukt de Paus zich uit: "Alsof de wereld niets geleerd heeft door de slachting van twee grote oorlogen, moeten wij constateren, dat de conflicten tussen de volken zich beangstigend toespitsen" H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
. "Bij het zien van deze ernstige gevaren ... achten wij het onze plicht, openlijk uiting te geven aan onze bezorgdheid en vrees, dat de conflicten zullen uitgroeien tot een bloedige oorlog" H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
. "Wij zien opnieuw de mensen op een zeer riskante wijze naar de wapens grijpen in plaats van te onderhandelen over de oplossing van de geschillen, en hierdoor heeft de hele bevolking van bepaalde landen te lijden van onlusten, guerrilla's en oorlogshandelingen, die voortdurend in omvang en hevigheid toenemen en die elk ogenblik de vonk kunnen worden voor een nieuwe verschrikkelijke oorlog" H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
.

Daarom bezweert de Paus de regeerders, toch niet doof te blijven voor het verlangen van de mensheid, die de vrede wil, en alles te doen om de vrede te redden, voortdurend onderhandelingen en besprekingen op ieder niveau te blijven stimuleren en een halt toe te roepen aan het grijpen naar de wapens. Men moet langs de wegen van het recht verder gaan en aan iedere eerlijke geste van goede wil vertrouwen schenken, zodat de zaak van de orde het wint van wanorde en verwoesting Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand, Mense Maio (29 apr 1965), 7-8.

De Paus stelt verder vast, dat vaak de eerbied wordt vergeten voor het heilig karakter van het menselijk leven en dat men methoden volgt, die volledig in strijd zijn met het zedelijk besef en met het levenspatroon van een beschaafd volk Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand, Mense Maio (29 apr 1965), 8-9.

Tenslotte brandmerkt Paus Paulus VI het guerrillawezen, de terreur, de gijzeling en de represailles tegen een weerloze bevolking, waardoor men de zin voor rechtvaardigheid afstompt, de gemoederen verbittert en de deuren sluit voor onderhandelingen H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
.

Aan het slot van de encycliek spoort de heilige Vader de regeerders nogmaals aan om alle reële en psychologische hinderpalen voor een veilige en loyale overeenkomst uit de weg te ruimen H. Paus Paulus VI - Encycliek
Mense Maio
Oproep tot gebed tot Maria in de komende meimaand
(29 april 1965)
.

Publicatiedatum: 29 april 1965
Laatst bewerkt: 27 mei 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test