• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Wij zijn mannen en vrouwen van de verrijzenis, niet van de dood

“Wij zijn mannen en vrouwen van de verrijzenis, niet van de dood. Leren wij van deze plaats ons leven, het leed van onze Kerken en van de hele wereld, te beleven in het licht van de Paasmorgen”: dat is de oproep van Paus Franciscus tot alle Christenen tijdens zijn ontmoeting met Patriarch Bartholomaios en andere vertegenwoordigers van verschillende christelijke belijdenissen, op deze zondag 25 mei, bij het Heilig Graf - voor de Oosterse Christenen, de basiliek van Jezus’ Verrijzenis.

Op enkele stappen van Golgotha, nodigde de Paus uit de barmhartigheid te schouwen die in het lijden van Christus openbaar wordt. “Elke wonde, elk lijden, elke pijn, werden door de Goede Herder op Zijn eigen schouders gelegd, Hij die zichzelf geofferd heeft en door Zijn offer de toegang voor ons ontsloot naar het eeuwige leven. Zijn open wonden zijn de weg waarlangs zich de stroom van Zijn barmhartigheid over de wereld uitstort”. “Laten wij ons niet beroven van het fundament van onze hoop! Beroven wij de wereld niet van de vreugdevolle boodschap van de Verrijzenis!” riep de Paus uit.

En vervolgens, binnen de logica van de verrijzenis, deed hij deze oproep tot eenheid: “Laten wij niet doof zijn voor de sterke oproep tot eenheid die precies vanuit deze plaats weerklinkt, door de woorden van Hem die ons als Verrezene allemaal “Mijn broeders” noemt.
Meer nog, de Paus bevestigt uitdrukkelijk de band tussen eenheid en verrijzenis: “Wij moeten geloven dat alle hindernissen, zoals de steen voor het graf, kunnen weggenomen worden die de volledige gemeenschap tussen ons nog verhinderen. Het zal een genade van de verrijzenis zijn, waarvan wij vandaag reeds bij voorbaat kunnen genieten”.
En hij gaf voorbeelden van deze weg van de verrijzenis zoals vergeving, broederliefde, hoop op een verenigde toekomst.

Met het oog op het wegnemen van iedere hindernis voor de eenheid, maakte de Paus de uitnodiging van Johannes Paulus II in “H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ut Unum Sint
Over de inzet voor de oecumene
(25 mei 1995)
” tot de zijne – die ook Benedictus XVI verlangde, samen na te denken om “een vorm te vinden voor de uitoefening van het ambt dat eigen is aan de bisschop van Rome die overeenkomstig zijn zending, openstaat voor een nieuwe situatie en in de huidige context een dienst van liefde en gemeenschap kan zijn, door iedereen erkend”.

Hij herinnerde aan de kracht van “de oecumene door het bloed, die bijzonder doeltreffend is, niet alleen voor de contexten waarin ze plaatsheeft maar ook krachtens de gemeenschap van de heiligen, voor heel de Kerk”.

Zie de vertaling van de volledige toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
De hoop van de Verrijzenis om tot de eenheid te komen
Toespraak tijdens de oecumenische gebedsviering in de kerk van het H. Graf, Jeruzalem - tijdens zijn reis door het H. Land 2014
(25 mei 2014)

Publicatiedatum: 25 mei 2014
Laatst bewerkt: 27 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test