• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Summi Dei Verbum en Il grande rito

De apostolische brief H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
van 4 november 1963 werd gepubliceerd naar aanleiding van het feit, dat vierhonderd jaar geleden, in 1563, het Concilie van Trente officieel voor heel de Westerse Kerk het instituut van de priesterseminaries in het leven riep. Het eerste deel van de brief behandelt kort de voorgeschiedenis en vooral de weldadige uitwerkingen van het betreffende concilie-decreet H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
. In het tweede deel gaat de paus nader in op de priesteropleiding zelf. Hij spreekt daarbij allereerst over de roeping tot het priesterschap, de vereiste sfeer en de noodzakelijke voorwaarden ervoor H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
, en het teken van een werkelijke roeping H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
. Voor de ontwikkeling van de priesterroeping acht de paus het seminarie van groot belang: "Daarom moeten de ouders, de zielzorgers en allen, die belast zijn met de opvoeding van de jeugd, niet alleen een gunstige sfeer scheppen voor priesterroepingen en Gods genade afsmeken voor een groter aantal roepingen, maar ook op verstandige manier moeite doen om de jongens te plaatsen in een seminarie of religieus instituut, zodra zij duidelijk blijk geven van verlangen naar het priesterschap en van geschiktheid daarvoor. Want zó alleen zullen zij meer beveiligd zijn tegen de verleiding van de wereld en in een geschikt milieu de kiem van de roeping kunnen ontwikkelen" H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
. Als het meest karakteristieke en onontbeerlijke teken van een roeping tot het priesterschap, als de meest wezenlijke voorwaarde voor deze roeping, geeft de paus aan: "De duidelijke, besliste en sterke wil om het priesterschap te aanvaarden, en dit vooral met het oog op de grotere eer van God, het persoonlijk heil en dat van zijn broeders en van allen, die door het kostbaar Bloed van de goddelijke Zaligmaker zijn verlost" H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
. De paus weidt dan uit over de juiste karaktervorming van de jongeren, vooral met het oog op het priesterschap H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
en over de intellectuele en pastorale vorming van de seminaristen en jonge priesters H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Summi Dei Verbum
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
(4 november 1963)
.

Ter herdenking van de oprichting van de seminaries door het Concilie van Trente werd eveneens op 4 november 's morgens in de St.·Pieter een Cappella papale gehouden ter ere van St.-Carolus Borromeus, die na het Concilie van Trente een van de grootste promotoren werd van de priesterseminaries. Tijdens een namiddagplechtigheid in de St.·Pieter hield de Poolse kardinaal Stefanus Wyszynski een herdenkingsrede.

In zijn homilie H. Paus Paulus VI - Toespraak
Il grande rito
Bij gelegenheid van de 400e verjaardag van de oproep van Concilie van Trente tot oprichting van priesterseminaries - Feestdag Carolus Borrmeus
(4 november 1963)
tijdens de plechtige Eucharistieviering 's morgens richtte de paus zich heel bijzonder tot de aanwezige seminaristen. In een vurig opwekkend woord ontwikkelde hij voor hen de hoge waarde van de roeping tot het priesterschap, waarna hij hen wees op de betekenis van het seminarie.

Bron: Ecclesia Docens 0712

Publicatiedatum: 4 november 1963
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test