• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Caffara: "Hypocrisie is geen barmhartigheid"

Kardinaal Caffarra, aartsbisschop van Bologna, heeft helder stelling genomen in enkele kwesties over huwelijk en Eucharistie. Als één van de onderwerpen van de komende Familiesynode wordt verwacht dat deze zal gaan over toelating tot de Eucharistie van hertrouwd gescheidenen. De "gezinsenquête", die eind 2013 gehouden werd, en vooral de berichtgeving over de resultaten in de Westerse landen, tendeerde ernaar dat gescheiden hertrouwden op de één of andere wijze weer toegelaten zouden moeten worden tot de Eucharistie. Ook de Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Evangelie van het gezin
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
(20 februari 2014)
van kardinaal Kasper voor het Buitengewone Consistorie in februrai, dat als voorbereiding gold op de komende Familiesynode geeft een zelfde richting aan.

Kardinaal Caffarra stelt duidelijk dat eerst de vraag beantwoord zal moeten worden of het eerste huwelijk inderdaad nietig is verklaard. Als deze vraag niet eerst beantwoord wordt, is de vraag naar toelating tot de Sacramenten niet aan de orde. Voorts is het belang van de Eucharistie zelf die een goede voorbereiding en innerlijke reinheid voorondersteld, waar iedere gelovige mee te maken heeft.

Nog nadrukkelijker stelt Kardinaal Caffarra dat er eerst gekeken moet worden naar de essentie van het huwelijk en zegt dat de Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
van Paus Johannes Paulus II, de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
van Paus Paulus VI en de reeks catecheses van Paus Johannes Paulus II, die bekend zijn geworden onder de naam "Theologie van het Lichaam", veel meer aandacht vraagt. "Het is soms niet te begrijpen dat sommige Kardinalen deze gezaghebbende teksten niet kennen."

Ook pleit de Kardinaal ervoor om juist veel andere, fundamentelere kwesties op te pakken op de synode, zoals de onverbreekbaarheid van het huwelijk, hoe aan te kijken tegen huurbaarmoeders etc.

Zie de vertaling van het volledige interview: Carlo Kardinaal Caffarra - Interview
Geen Paus is bevoegd de echt te verbreken
(16 maart 2014)

Leestip: Samen met teksten van Congregatie voor de Geloofsleer
De pastoraal van het huwelijk moet zich baseren op de waarheid
Uit een weinig bekend geschrift van kardinaal Joseph Ratzinger, gepubliceerd in 1998
(30 november 2011)
en Congregatie voor de Geloofsleer
Getuige voor de kracht van de genade
Over de onontbindbaarheid van het huwelijk en de discussie over de burgerlijk hertrouwden en de Sacramenten
(15 juni 2013)
over deze onderwerpen geeft het interview een goed inzicht in de genoemde kwesties.

Publicatiedatum: 25 maart 2014
Laatst bewerkt: 9 april 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test