• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nederlandse vertaling van "Evangelii Gaudium" gepresenteerd

BRUSSEL (KerkNet) - Vanmiddag werd in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat in Brussel de Nederlandse vertaling voorgesteld van ‘Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
’ (De Vreugde van het Evangelie), de eerste apostolische exhortatie van Paus Franciscus. De presentatie viel niet toevallig samen met de nakende eerste verjaardag van het pontificaat van de Argentijnse Paus. Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, stelde de tekst voor en plaatste die tegen de achtergrond van 1 jaar Franciscus.

Een exhortatie is een brief van de Paus gericht aan de brede kerkgemeenschap. Franciscus heeft 'Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
' geschreven naar aanleiding van de 13de Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode in oktober 2012. Het thema luidde: 'De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijke geloof'. Het gaat dus om een zogeheten ‘postsynodale’ exhortatie.

Oproep tot bekering en kerkherbronning

Mgr. Van Looy plaatste de tekst allereerst tegen de achtergrond van het Tweede Vaticaanse Concilie en zijn basisdocumenten (zoals o.m. '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
' en dan vooral uiteraard '2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
') om van daaruit het ‘nieuwe kerkverstaan’ van Paus Franciscus te situeren. “De exhortatie is geschreven door een priester-bisschop, die verliefd is op de Heer en zo de Kerk van binnenuit wil vernieuwen”, vatte hij in een oneliner, Franciscus waardig, samen. Hij wees erop dat de oproep tot persoonlijke bekering als een rode draad doorheen het hele document loopt, parallel met de oproep tot pastorale herbronning en een vernieuwd missionair elan (“De Kerk moet de Blijde Boodschap uitdragen tot in de verste uithoeken van de wereld, met prioriteit voor een evangelisatie binnen in de steden.”) van de Kerk.

Latijns-Amerikaanse temperament

Daarnaast zei de Gentse bisschop vooral nog Franciscus’ pleidooi te onthouden voor de (her)waardering van de rol van de vrouw in de kerkgemeenschap (en de evangelisatie). Hij wees op het Latijns-Amerikaanse temperament van de Argentijnse Paus, waarvan de basisoptie voor de armen en het respect (en de liefde) voor de volksdevotie slechts twee, zij het heel belangrijke aspecten zijn. En hij besloot zijn voorstelling met het uitdrukken van de wens en de hoop dat alle mensen van goede wil het nodige zullen doen om het document een zo breed mogelijk publiek in Vlaanderen te kunnen bezorgen.

Praktisch

Paus Franciscus, De Vreugde van het Evangelie (Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
), apostolische exhortatie van Paus Franciscus, in een vertaling van de Bisschoppenconferentie van België. Een uitgave van Licap, in de reeks Wereldkerkdocumenten nr. 34, ISBN 978-90-6196-051-1, 168 p., prijs: 11 euro. Te koop in de liturgische boekhandels en te bestellen bij o.a. Colomba.nl".

Publicatiedatum: 11 maart 2014
Laatst bewerkt: 14 oktober 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test