• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus over het gezin

Donderdag en vrijdag vergaderen in Rome zo’n 150 kardinalen met de Paus tijdens een ‘buitengewoon consistorie’ over huwelijk en gezin. De pastorale benadering van de gezinnen moet volgens de Paus “intelligent, moedig en vol liefde” zijn. Er wordt volgens de Paus in onze tijd “neergekeken op het gezin” en “het wordt mishandeld.”

De Paus vraagt in zijn Paus Franciscus - Toespraak
Bij de opening van de bijzondere consistorie over huwelijk en gezin
Nieuwe Synodehal
(20 februari 2014)
de aandacht voor “de schoonheid van het gezin en het huwelijk, de grootsheid van deze menselijke realiteit die zo eenvoudig is en toch zo rijk, gekenmerkt door vreugde en hoop, strijd en lijden”.

Het gezin, aldus de Paus, is “de basiscel van de menselijke samenleving. Vanaf het begin zegende de Schepper man en vrouw opdat zij vruchtbaar zouden zijn en zich zouden vermenigvuldigen”. Op die manier reflecteren zij de drie-ene God in de wereld. Hij riep de kardinalen op “niet te vervallen in de behandeling van individuele probleemgevallen” maar liever “de theologie van het gezin te verdiepen en te onderscheiden welke pastorale praktijk onze tijd nodig heeft”.  

Terwijl velen in de wereld van vandaag neerkijken op het gezin of het zelfs mishandelen benadrukt de Paus “hoe mooi, waar en goed het is een gezin te stichten”. De Kerk moet betere wegen vinden om katholieke echtparen Gods “schitterende plan voor het gezin” te beleven.

De tweedaagse bijeenkomst werd verder ingeleid door de Duitse kardinaal Walter Kasper, een theoloog die een door de Paus bewonderd boek schreef over de barmhartigheid als een van de meest basale kenmerken van God en een sleutel tot het christelijk leven, zowel voor het individu als voor de Kerk. Begin jaren negentig heeft Kasper en nog twee Duitse bisschoppen plannen gemaakt om gescheiden katholieken die burgerlijk hertrouwd waren toe te laten tot de Sacramenten, zonder dat het huwelijk nietig was verklaard. De Congregatie voor de Geloofsleer onder leiding van kardinaal Ratzinger had hem toen daarvan afgehouden.

Een deel van de toespraak van kardinaal Kasper handelde nu over het vraagstuk van de gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken, waarbij de kardinaal stelde dat het antwoord van de Kerk tegelijk “trouw aan de woorden van Jezus” moet tonen als begrip van de “barmhartigheid van God in de levens van de mensen en dus in het pastorale werk van de Kerk”.

In zijn redevoering refereerde Kasper vaak aan de woorden van Paus Benedictus XVI over dit vraagstuk en moedigde de kardinalen aan een uitweg te zoeken die noch te strikt, noch te toegefelijk is, met een “weg van boete en het Sacrament van de verzoening” dat mogelijke oplossingen biedt om de gescheiden en burgerlijk gehuwden te helpen terug te keren tot de Sacramenten.    

De toespraak van kardinaal Kasper, die niet gepubliceerd zal worden, duurde niet minder dan twee uur. Dit ‘buitengewoon consistorie’ loopt vooruit op de buitengewone bisschoppensynode van oktober over huwelijk en gezin. (Rknieuws.net)

Publicatiedatum: 20 februari 2014
Laatst bewerkt: 22 februari 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test