• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: Het ongeschonden bewaren van het geloof is een delicate opgave

Het ongeschonden bewaren van het geloof is een delicate opgave. Dat heeft Paus Franciscus Paus Franciscus - Toespraak
Recht van het volk Gods om de geloofsinhoud integraal te ontvangen
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer - Sala Clementina
(31 januari 2014)
tot zijn medewerkers van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer. Het volk van God heeft het "recht", dat de "schat van het geloof zuiver en ongeschonden behouden blijft." Tegelijk benadrukte de Paus de dienende functie van de Curie en herinnerde hun medewerkers eraan bij hun besluiten telkens met de Bisschoppen en de Bisschoppenconferenties samen te werken.

Franciscus ontving de deelnemers aan de algemene vergadering van Congregatie voor de Geloofsleer in audiëntie. "Vanaf de eerste tijden van de Kerk was er de verleiding om de geloofsleer als een ideologie op te vatten of ze te reduceren tot een verzameling abstracte en versteende theorieën", aldus de Paus in aansluiting op zijn apostolische exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
.

In werkelijkheid heeft de doctrine maar één doel "het leven van het volk van God te dienen en ons geloof een zeker fundament te geven. Inderdaad is de verleiding groot, ons de gave van het heil, die van God komt, te bemachtigen om deze gave - wellicht met de beste bedoelingen - naar de inzichten en de geest van de wereld te vervalsen. Zich bekommeren om het geloof ongeschonden te houden, is een delicate opgave, die u toevertrouwd is, telkens in samenwerking met de plaatselijke Bisschoppen en de commissies voor de geloofsleer van de Bisschoppenconferenties."

Hij weet, zo ging de Paus verder dat de Congregatie voor de Geloofsleer "zich door de praktijk van de collegialiteit en de dialoog laat leiden."

"Inderdaad is de Kerk de plaats van eenheid en wij zijn op alle niveaus ertoe geroepen deze eenheid te cultiveren en te bevorderen, ieder naar zijn verantwoordelijkheid, die de Heer hem toegewezen heeft. Ik ben er zeker van, hoe meer de collegialiteit onderdeel wordt van uw werken, des te helderder zal voor de wereld het licht van ons geloof stralen."

Franciscus ging ook in op de omgang met theologen. Tot de opgaven van de Congregatie voor de Geloofsleer behoort het zuiver houden van de katholieke leer door theologische publicaties te controleren. "Wanneer de waarheid trouw vereist, zo groeit deze steeds meer in de naastenliefde en in de broederlijke hulp van hen, die ertoe geroepen zijn, zijn overtuigingen te laten rijpen of ze te verduidelijken."

In het bijzonder dankte Franciscus de medewerkers van de Congregatie voor de Geloofsleer voor hun werk ten aanzien van de priesters, die zich schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik. Kinderen en jongeren moeten in de Kerk onder alle omstandigheden beschermd worden benadrukte de Paus. Daarom laat de Paus juist de mogelijkheid onderzoeken of de door hem opgerichte Familiesynode (2015) verbonden kan worden met de Congregatie voor de Geloofsleer. Hij hoopt dat deze Commissie "een voorbeeld voor allen" wordt, die het welzijn van kinderen willen bevorderen.

Bron: Radio Vaticana

Zie ook Katholieke leer is geen ideologie, geen abstracte theorie

Op deze zelfde dag heeft Aartsbisschop Gerhard Kardinaal-elect Müller in de L'Osservatore Romano een H. Maximus Confessor
Dispuut met Pyrrhus ()
gepubliceerd over de status van het formuleren van de geloofsleer met betrekking tot de functie van de Bisschoppen daarin en vooral ook de positie van de Bisschoppenconferenties. Binnenkort in vertaling ook op deze site beschikbaar.

Publicatiedatum: 31 januari 2014
Laatst bewerkt: 5 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test