• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aanbevelingen van bisschoppensynode over roeping en zending van de leken in kerk en wereld twintig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie

In Rome werd vorig jaar oktober de zevende bisschoppensynode gehouden die handelde over 'Roeping en zending van de leken in Kerk en wereld twintig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie: De Synode werd afgesloten met het formuleren van Bisschoppensynodes
Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken
(30 oktober 1987)
die door de Synode werden voorgelegd aan Paus Johannes Paulus II om er mettertijd gebruik van te maken bij de samenstelling van een H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
over het thema van de zevende Synode.

Op die Bisschoppensynodes
Propositiones n.a.v. de 10e Bisschoppensynode over de Leken
(30 oktober 1987)
rustte geheimhouding die evenwel aan het eind van de Synode al werd verbroken door in Rome aanwezige journalisten die exemplaren van de lijst met aanbevelingen hadden weten te bemachtigen en er in hun verslagen uitgebreid over berichtten. Later in 1987 en ook begin van dit jaar werd de integrale versie van de aanbevelingen in vermaarde documenten- en bronnenuitgaven als Documentation Catholique en Origins (van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie) gepubliceerd. Toen daarop desgevraagd ook van Vaticaanse mediazijde werd gezegd dat men zich in dit soort gevallen niet hoeft te houden aan de geheimhouding en dat men - mits tenminste de in andere talen en uitgaven gepubliceerde versies overeenstemmen met de oorspronkelijke lijst van aanbevelingen die eind oktober aan de Paus werd overhandigd - derhalve tot publicatie kan overgaan, besloot de redactie van de 1-2-1 specialreeks met kerkelijke documentatie de aanbevelingen in een Nederlandse versie integraal uit te geven.

De vertaling is verzorgd door dr A. H. Eijsink, tot voor kort hoogleraar kerkelijk recht aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, die werd bijgestaan door dr R. Huysmans, hoogleraar kerkelijk recht aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam.

Publicatiedatum: 1 juli 1988
Laatst bewerkt: 29 december 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test