• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Raad van Kardinalen spreken speciaal over Liturgiecongregatie

Bron: L'Osservatore RomanoDe Raad van Kardinalen bijeengeroepen door Paus Franciscus om hem te ondersteunen in het bestuur van de Kerk en om voorstellen te doen voor een herziening van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
over de Romeinse Curie, zoals de Paus dit aangekondigd heeft in zijn Paus Franciscus - Chirograaf
Instelling van een Raad van Kardinalen
Om te helpen in het bestuur van de Kerk en het herzien van de Apostolische Constitutie Pastor Bonus
(28 september 2013)
van 28 september j.l., begon haar tweede ronde van ontmoetingen deze morgen en welke gehouden zullen worden tot en met 5 december. De eerste ronde vond plaats van 3 tot en met 5 oktober.

Tijdens een persconferentie vanmorgen heeft de directeur van de Persdienst van de Heilige Stoel, pater Federico Lombardi S.J., gemeld dat de de Kardinalen de bijeenkomsten zullen houden in het Santa Marta gasthuis van 's morgens 9.00 uur tot en met 12.30 uur en de middagsessies van 16.00 uur tot en met 19.00 uur. De morgen begon met de H. Mis in concelebratie met Paus Franciscus in de kapel van het gasthuis.

"Deze keer begonnen de Kardinalen met werken direct in het Santa Marta gasthuis, in plaats van eerst bijeen te komen op de Derde Loggia van het Pauselijk Paleis, zoals ze dat in oktober deden", zei pater Lomabrdi. "De Paus was aanwezig bij de bijeenkomst en zal waarschijnlijk ook vanmiddag aanwezig zijn. Echter de sessie van woensdagmorgen zal hij niet bijwonen vanwege de algemene audiëntie op het St. Pietersplein. Gedurende de tussenliggende maanden van deze beide ontmoetingen zijn de Kardinalen voortgegaan met hun werkzaamheden, zowel persoonlijk als in contact met elkaar. Ze hebben gedachten verzameld en suggesties over de situatie van de Kerk, gebaseerd op de gebeurtenissen die ze hebben bijgewoond. Zo heeft bijv. Kardinaal Gracias talrijke ontmoetingen gehad in Azië, terwijl Kardinaal Marx dat had in Europa."

"Deze morgen begonnen de werkzaamheden direct met het onderzoek naar de Romeinse Curie en in het bijzonder de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten. Of beter gezegd, ze gingen volledig er toe over om een grondige herziening te bespreken, die niet begrensd blijft bij enkele kleine aanpassingen of verbeteringen. De herziening van H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
is substantieel, waarbij overwogen wordt om te komen tot een nieuwe Constitutie voor de Curie".

De directeur van de Persdienst van de Heilige Stoel gaf vervolgens aan dat de Kardinalen tijdens deze ronde van gesprekken niet in zullen gaan op onderwerpen aangaande de economische en administratieve sectoren welke, naar zijn mening, besproken zullen worden in de ontmoeting van februari a.s., kort vóór het consistorie, waaronder nieuwe Kardinalen gecreeërd zullen worden en die gevolgd zal worden door een bijeenkomst van de Raad voor de Bisschoppensynode.

Hij verwees ook naar de methode van werken van de Kardinalen, waarbij taken verdeeld zijn zodat specifieke thema's bestudeerd kunnen worden, maar "alles wordt ingebracht in de Raad en daar is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aangaande alle themas".

Tenslotte zei Pater Lombardi dat de Raad de nieuwe Staatssecretaris, Aartsbischop Pietro Parolin, om hem te verwelkomen en een eerste kennismaking met hem te hebben. Verdere uitnodigingen worden deze dagen niet verwacht.

Bron: Vatican Information Service

Publicatiedatum: 3 december 2013
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test