• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Turkson: "Kerk moet politici nabij zijn"

ROME (KerkNet/RadVat) – Op initiatief van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede vond deze week voor het eerst een bijeenkomst plaats met aalmoezeniers van parlementen uit de hele wereld. In landen waar deze functie bestaat, kunnen parlementsleden op deze geestelijke een beroep doen voor geestelijke bijstand, maar even goed voor vreugdevolle gebeurtenissen zoals dopen of huwelijken. Voor de katholieke Kerk, zo onderstreept kardinaal Peter Turkson, is hun aanwezigheid anderzijds een kans om ondanks de scheiding van Kerk en staat actief het politieke leven te steunen.

De bijeenkomst in Rome was een primeur, omdat nooit eerder ‘parlementaire aalmoezeniers’ voor een ontmoeting werden samengebracht. De ontmoeting vond plaats ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie. Kardinaal Turkson had het in zijn toespraak over de pastoraal bij politici, in het bijzonder de geestelijke nabijheid en de bevordering van het algemeen welzijn. Tegelijk bleef hij niet blind voor de spanning tussen het christelijke geloof en de politieke besluitvorming.

Kardinaal Turkson verwees naar het document van de Congregatie voor de Geloofsleer over Congregatie voor de Geloofsleer
Activiteiten en het gedrag van de Katholieken op het gebied van de politiek
(24 november 2002)
, dat tien jaar geleden werd gepubliceerd. Daarin worden christenen opgeroepen om actief deel te nemen aan de politiek en om zo daadwerkelijke bij te dragen in de vorming van de samenleving. Tegelijk wordt er gewaarschuwd voor cultureel relativisme en waardenonverschilligheid. De Afrikaanse kardinaal drukte de deelnemers op het hart dat het niet de taak is van de aalmoezeniers om hun stempel te drukken op de politiek, maar wel om de politici te helpen zich beter ten dienste te stellen van de mensheid. Hij sprak ook nog een gebed uit opdat de heilige Thomas More, die in H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
H. Thomas More, patroon van regeringsleiders en politici
(31 oktober 2000)
, over de aalmoezeniers zou waken.

Publicatiedatum: 16 november 2013
Laatst bewerkt: 17 november 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test