• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept bijzondere Bisschoppensynode bijeen

Hilversum (rkk.nl) 8 oktober 2013 – Paus Franciscus heeft de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode bijeengeroepen. Dat heeft het Vaticaan vandaag bekendgemaakt.

Gezin en evangelisatie
De kerkvergadering heeft als thema ‘De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie’ en vindt plaats in Vaticaanstad van 5 tot 19 oktober 2014. Het besluit van de Paus wordt beschouwd als mede een resultaat van de beraadslagingen van de achtkoppige Raad van Kardinalen, die vorige week werden gehouden in Vaticaanstad.

1969 en 1985
De Bisschoppensynode werd in 1965 opgericht als een permanente instantie die vorm moet geven aan de bisschoppelijke collegialiteit bij het bestuur van de Universele Kerk. Wanneer de synode in een algemene buitengewone vergadering bijeen is geroepen dan is dat om aangelegenheden te behandelen die een spoedige beslissing vereisen. Tot nu toe zijn er twee algemene buitengewone assemblees bijeengeweest: in 1969, over de samenwerking tussen de Heilige Stoel en de bisschoppenconferenties, en in 1985, over de twintigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Gemeenschappelijkheid
“Het is heel belangrijk dat een buitengewone synode bijeen is geroepen over het thema van het gezinspastoraat”, zei de Vaticaanse perschef Federico Lombardi vandaag. “Op deze wijze wil de Paus de bezinning bevorderen en de weg wijzen van de gemeenschap van de Kerk, met de verantwoordelijke deelname van het episcopaat in de verschillende delen van de wereld.”

Verwarring
De Paus en de Raad van Kardinalen achten het urgent dat er een gemeenschappelijk pastoraal standpunt wordt bepaald ten aanzien van huwelijksethiek, gezinsplanning en echtscheiding. “In deze context bestaat bij het voorstel van particuliere pastorale oplossingen door lokale personen of bureaus het gevaar dat er verwarring ontstaat. Het is opportuun om het belang te benadrukken van het volgen van een weg in volle eenheid met de kerkelijke gemeenschap”, zei Lombardi.

Publicatiedatum: 8 oktober 2013
Laatst bewerkt: 24 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test