• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nederlandse Bisschoppen gaan op Ad Limina in december 2013

(RKKerk.nl) - De Nederlandse bisschoppen zijn van 2 tot en met 7 december in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan onder meer gezamenlijk en ieder afzonderlijk op audiëntie bij Paus Franciscus. Tevens bezoeken zij de Congregaties en de Pauselijke Raden.

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwenoud gebruik dat pas gewijde bisschoppen deze graven in Rome bezoeken, vervolgens werd vastgelegd deze pelgrimage regelmatig te doen (vanwege de internationalisering van het episcopaat om de tien jaar) en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit een keer in de vijf jaar te doen.

Er is echter wat betreft de Ad Limina Bezoeken van de Bisschoppenconferenties over de hele wereld een grote achterstand ontstaan als gevolg van de gezondheidsproblemen waarmee Paus Johannes Paulus II worstelde in zijn laatste levensjaren, het conclaaf van 2005 en de tijd die Paus Benedictus XVI nodig had om zich in te werken. Bovendien heeft de laatste vanwege zijn leeftijd de Ad Limina Bezoeken getemporiseerd. Door het laatste conclaaf in maart dit jaar en de tijd die ook de nieuwe Paus Franciscus nodig had om zich in te werken, is opnieuw vertraging ontstaan. Om deze reden zijn er inmiddels bijna tien jaar verstreken sinds het jongste Ad Limina Bezoek vanuit Nederland, dat plaatsvond in maart 2004.

De bisschoppen kijken er naar uit Paus Franciscus te ontmoeten. Dit staat op het programma voor de vierde dag van het bezoek, op donderdag 5 december aanstaande. Voor sommigen van hen is dit de eerste keer dat ze de Heilige Vader persoonlijk kunnen spreken, anderen hebben hem al eerder ontmoet.

Kardinaal Eijk: “Ik heb Paus Franciscus al enkele malen ontmoet, ook al voordat hij Paus werd. Het is voor mij een heel bijzondere gebeurtenis dat ik nu nader met hem kan spreken over de ontwikkelingen in het aartsbisdom en onze kerkprovincie. Ik leef hier echt naar toe.”
 
Ieder van de bisschoppen presenteert een rapport over de situatie in het eigen bisdom, dat vertrouwelijk blijft. Gezamenlijk stellen de bisschoppen een rapport samen over de situatie in Nederland als geheel, dat bij het begin van het bezoek, op maandag 2 december openbaar wordt gemaakt.
 

Op zondag 1 december is er vanuit Rome een Eucharistieviering in de Kerk der Friezen, in tegenwoordigheid van de aanwezige Nederlandse bisschoppen, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. De viering wordt om 10.30 uur rechtstreeks uitgezonden door omroep RKK en is zo voor de Nederlandse gelovigen mee te beleven. Omroep RKK is gedurende de hele week van het bezoek vertegenwoordigd in Rome en zal daar in radio- en televisie-uitzendingen waar mogelijk verslag doen.

Publicatiedatum: 11 oktober 2013
Laatst bewerkt: 17 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test