• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Bisschoppensynode zal aanzet geven tot hervorming van het Vaticaan"

ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Paus Franciscus begint de hervorming van de Romeinse Curie met de Bisschoppensynode. Dat verklaarde de Hondurese kardinaal Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, coördinator van de Kroonraad van de paus. Franciscus boog zich van 1 tot 3 oktober met zijn raadgevers over de hervormingen, waarop zo sterk was aangedrongen tijdens het conclaaf van begin 2013. Volgens kardinaal Maradiaga neemt de hervorming nog jaren in beslag.

De Hondurese kardinaal verklaarde aan verschillende Italiaanse media, onder wie ‘Famiglia Cristiana’, ‘Avvenire’ en ‘L’Unità’, dat de paus wel degelijk werk gaat maken van de hervormingen. “Na de synode komen het Staatssecretariaat en de Romeinse dicasteries aan bod.” Volgens Maradiaga is het de bedoeling om de werking van de synode en haar structuur ingrijpend te herzien. “Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze belangrijke instelling zich onvoldoende consequent ontwikkeld.”

Momenteel komen de veertien kardinalen en aartsbisschoppen uit de hele wereld, die samen de raad van het secretariaat voor de Bisschoppensynode vormen, twee keer per jaar voor overleg samen. “De paus wil hiervan een permanent raadgevend orgaan maken.” Leden moeten in dringende gevallen desnoods dagelijks worden geraadpleegd. Zo’n nieuwe werking wordt mede mogelijk gemaakt door het gebruik van internet, omdat de leden daardoor permanent kunnen geraadpleegd worden, ook al bevinden zij zich in het buitenland. Kardinaal Maradiaga vestigt de aandacht op de belangrijke functie van de Italiaan Lorenzo Baldisseri, die recent als algemene secretaris van de Bisschoppensynode werd aangesteld.

Eerder al raakte bekend dat er een nieuwe constitutie komt over de Romeinse Curie, in opvolging van de constitutie ‘H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
’. Maar die herziening van ‘H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
’ zal pas in de loop van 2014 worden voltooid. “Deze herziening neemt tijd in beslag, omdat hierbij ook de medewerkers van de curie en mensen met ervaring worden betrokken.” Volgens kardinaal Maradiaga is het ook nog onduidelijk hoe de nieuwe functie van moderator van de Romeinse Curie zal worden ingevuld en welke Romeinse raden en congregaties eventueel worden gefusioneerd. Met betrekking tot de bank van het Vaticaan werd de mogelijkheid van de oprichting van een soort ‘Ministerie van Financiën’ besproken. Maar er wordt gewacht op de bevindingen van de twee commissies, voor de bank van het Vaticaan en voor financiën, voordat er hier knopen worden doorgehakt.

Zie ook: Paus roept bijzondere Bisschoppensynode bijeen

Publicatiedatum: 8 oktober 2013
Laatst bewerkt: 24 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test