• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

God vertrouwt de mens op een bijzondere manier toe aan de vrouw

De Pauselijke Raad voor de Leken organiseert een studiebijeenkomst ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Mulieris Dignitatem
Over de waardigheid en de roeping van de vrouw
(15 augustus 1988)
van Paus Johannes Paulus II, rond het thema “God vertrouwt de mens toe aan de vrouw”. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 30 Specialisten uit 25 landen, van 39 Kerkelijke verenigingen en bewegingen en 22 professionele domeinen worden verwacht.

Terwijl de laatste 25 jaar “de aanwezigheid en deelname van de vrouw aan het sociale, economische, culturele en politieke leven” in de wereld is toegenomen, ontstond echter “een zware antropologische crisis in de wereld”, zo wordt in een persmededeling benadrukt. Een algemeen verbreide “haat van zichzelf” wordt vastgesteld, die tot uiting komt in “vele vormen van onbehagen”.

In die context, wordt “vruchtbaarheid”, begrepen als een “oprechte gave van zichzelf” - wat de roeping is van elke mens - niet meer erkend: “sommige ideologieën deden de waarheid en rijkdom van de vruchtbaarheid, eigen aan de vrouw, uit het oog verliezen”.

De bijeenkosmt zal zich vooral baseren op dit citaat uit de Apostolische Brief “De morele kracht van de vrouw, haar spirituele kracht, sluit aan bij het besef dat God de mens op een bijzondere manier aan haar toevertrouwt. Natuurlijk vertrouwt God elke mens toe aan iedereen en elk afzonderlijk. Toch betreft dit de vrouw op een eigen manier – juist omwille van haar vrouwelijkheid – en dat bepaalt bijzonder haar roeping”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 30.

Bron: zenit.org
Vert.: Maranatha-gemeenschap

Zie ook bericht In Rome Congres over de vrouw

Publicatiedatum: 7 oktober 2013
Laatst bewerkt: 20 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test