• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heiligverklaringen Z. Paus Johannes XXIII en Z. Paus Johannes Paulus II op 27 april 2014

Tijdens het openbare consistorie van kardinalen hebben de aanwezige kardinalen het voorstel, om de Z. Paus Johannes XXIII en de Z. Paus Johannes Paulus II heilig te verklaren, goedgekeurd en daarmee ingestemd dat de Paus dit formeel mag gaan doen. Paus Franciscus heeft daarop aangekondigd dat hij van plan is dit te gaan doen op 27 april 2014, de Octaafdag van Pasen, ook Beloken Pasen genoemd. Door Paus Johannes Paulus II werd in 2000 ingesteld dat op deze zelfde dag ook het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd wordt.

Voor beide Pausen is het proces van heiligverklaring bijzonder.

Voor de Conciliepaus Angelo Roncalli - Johannes XXIII (1958-1963) is het proces niet afgesloten met een erkenning van een tweede wonder, normaal gesproken een vereiste. Hij werd op 3 september 2000 zaligverklaard wel op basis van een erkend wonder. Paus Franciscus is akkoord gegaan met de voortzetting van het proces, zonder een aanwijsbaar tweede wonder. Aangenomen wordt dat hij zich daarbij o.a. heeft laat leiden door de wensen van de Concilievaders destijds in 1965 om de Paus te eren om de providentiële beslissing om het Tweede Vaticaans Concilie bijeen te roepen.

Het zalig- en heiligverklaringsproces van Karol Wojtyla - Paus Johannes Paulus II (1978-2005) heeft in een recordtijd plaatsgevonden. Op 9 mei 2005, ruim een maand na het overlijden van de Poolse Paus, heeft Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Antwoord inzake onderzoek naar het heilig- en zaligverklaringsproces van de dienaar van God, Paus Johannes Paulus II
(9 mei 2005)
dat de termijn van vijf jaar na het overlijden waarna pas begonnen mag worden met een zaligverklaringsproces, voor Paus Johannes Paulus II niet zou gelden. De heiligverklaring kan plaatsvinden omdat een tweede wonder is erkend. Floribeth Mora Diaz uit Costa Rica een levenskans van nog niet één maand van een aneyrisma in haar hersenen. Nadat ze dit bericht van de artsen gehoord had riep zij de voorspraak in van de zalige Paus, toen zij de televisieuitzending bekeek van de zaligverklaring op 1 mei 2011.

Zie ook: bericht 5-9-2000 o.a. over de Zaligverklaring van Paus Johannes XXIII

Publicatiedatum: 30 september 2013
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test