• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Catechesecongres benadrukt nood aan verkondiging en nieuwe evangelisatie

ROME (KerkNet/RadVat/Kathpress) – Tijdens het catechesecongres in Rome, naar aanleiding van het ‘Jaar van het Geloof’, werd de noodzaak onderstreept van de nieuwe evangelisatie en missionaire verkondiging. Aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, beklemtoonde in zijn toespraak dat in de catechese en geloofsoverdracht de nadruk sterker moet komen te liggen op de verkondiging, vooral in traditioneel christelijke landen. Dat moet een tegengewicht bieden voor het dalende gemeenschapsgevoel bij gelovigen en het toenemende religieuze analfabetisme, ook van de ‘culturele elite’. De nieuwe evangelisatie moet zich vooral richten tot christenen die gelovig zijn, maar waarbij dat geloof veel kracht heeft verloren.

Paus Franciscus zei tijdens Paus Franciscus - Toespraak
Tot de deelnemers aan het internationale congres van catechisten
Tijdens de Dag van de catechisten b.g.v. het Jaar van het Geloof - Aula Paulus VI
(27 september 2013)
, met de 1.600 deelnemers dat de geloofsverkondiging een fundamentele pijler is van het geloof. Daarom heeft de Kerk nood aan goede catechisten, die het geloof met vuur verkondigen en die duidelijk maken dat geloven geen statisch gegeven is. “Eindig niet als een standbeeld in het museum”, waarschuwde de Paus op zijn karakteristieke manier. Anderzijds mogen we in de geloofsverkondiging niet vervallen in proselitisme. De Paus drukte zijn toehoorders op het hart om zelf ook Christus beter te leren kennen, om anderen tegemoet te treden en geen angst te hebben, en om Christus tot in de verste uithoeken te verkondigen.
Paus Franciscus sprak tot slot zijn dank en waardering uit voor alle catechisten en geloofsverkondigers, ook en vooral diegenen die bij groepen met volwassenen actief zijn.

Zie ook: 30-09-2013 - Paus: catecheet zijn vergt volledige overgave

Publicatiedatum: 29 september 2013
Laatst bewerkt: 3 oktober 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test