• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vernieuwd ‘Directorium voor het ambt en het leven van de priesters’ uit

“We mogen de Congregatie voor de clerus zeer dankbaar zijn voor deze nieuwe bewerkte uitgave van de Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
. Dit rijke document beschrijft op heldere wijze wat de essentiële identiteit van de priester is, welke spiritualiteit de priester moet hebben om die identiteit te beleven en welke vorming nodig is om die spiritualiteit te verwezenlijken, te behouden en te verdiepen.” Dat schrijft Kardinaal Eijk in het Ten Geleide bij het nieuwe Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
.

Voor iedere priester is het Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
verplichte lectuur, aldus de kardinaal. “Hij kan het gebruiken voor een verdieping van het verstaan en het beleven van zijn essentiële identiteit en voor een bezinning hierop tijdens retraites. Het is een document dat de priester moeten lezen en herlezen.”

Deze vernieuwde versie van het ‘Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
’, zoals de volledige titel luidt, werd door de Congregatie voor de Clerus op 11 februari van dit jaar gepubliceerd. De Congregatie voor de Clerus
Directorium over de dienst en het leven van priesters (31 maart 1994)
. De nieuwe uitgave is ten opzichte van de eerste niet wezenlijk veranderd. Sinds 1994 zijn er echter talrijke nieuwe teksten over het priesterschap van de zalige Johannes Paulus II en tevens van Paus Benedictus XVI verschenen. Eijk: “Deze hebben een aantal behartigenswaardige dingen gezegd over het ambt en het leven van de priester, die voor het nieuwe Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
een zeer welkome verrijking waren en er dan ook een plaats in hebben gekregen. Ook vormde de rijke vruchten en kostbare ervaringen van het Jaar van de Priester 2009-2010 een aanleiding om een nieuwe uitgave van het Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
uit te brengen.”

Uiteraard is het Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
ook een onmisbaar document voor hen die werkzaam zijn in de roepingenpastoraal, de vorming van priesterkandidaten op de seminaries, voor geestelijk leidslieden van priesters en voor bisschoppen op wier schouders als eersten de plicht rust om voor de vorming van priesters zorg te dragen. “Tegelijkertijd is het Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
ook voor leken een belangrijke bron van kennis en inzicht in de identiteit van hun priester als man Gods,” meent de kardinaal. “Als zij zijn identiteit als priester begrijpen en erkennen, kunnen zij hem tot grote steun zijn in de beleving ervan. We moeten niet vergeten dat wij samen het Volk van God zijn en wederzijds verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.”

Kardinaal Eijk: “De documenten van de Tweede Vaticaans Concilie, inclusief wat het zei met betrekking tot het priesterschap, zijn vaak volstrekt verkeerd geïnterpreteerd en – naar valt te vrezen – door velen slecht of niet gelezen. Bijgevolg is voor een niet gering aantal mensen, onder wie ook priesters, het onderscheid tussen de priester en de leek vervaagd. Daarom was het nodig om een Congregatie voor de Clerus
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters
Nieuwe editie (2013) (11 februari 2013)
uit te brengen, dat de essentiële priesterlijke identiteit als uitgangspunt neemt.”

Publicatiedatum: 29 augustus 2013
Laatst bewerkt: 3 september 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test