• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wijziging in de Doopritus

Op 28 januari j.l. heeft Paus Benedictus XVI in het kader van een audiëntie voor de prefect en de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten het decreet Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Vitae et regni ianua
Decreet over het wijzigen van communitas christiana in Ecclesia Dei in de Doopritus
(22 februari 2013)
goedgekeurd en de publicatie ervan gevraagd. Het decreet wijzigt de bewoordingen „communitas christiana“ - „gemeenschap met Jezus Christus“, zoals deze in de Doopritus (in het gedeelte bij de ontvangst van de dopeling) is voorzien, vóórdat de dopeling op het voorhoofd een kruisje krijgt, in „Ecclesia Dei“ - „de Kerk van God“.
De tekst luidt dan niet langer: „Magno gaudio communitas christiana te (vos) excipit“, maar: „Magno gaudio Ecclesia Dei te (vos) excipit“.

De Paus wil met deze wijziging tot uitdrukking brengen dat het hier gaat om het opnemen van de dopeling in de Kerk van God, zoals deze in de Katholieke Kerk subsistiert, en dat het niet gaat om een algemene "christelijke gemeenschap". Hiermee wordt ook nadere aansluiting gezocht met wat o.a. in de Verklaring Congregatie voor de Geloofsleer
Ad Catholicam Profundius
Antwoorden op vragen over enige aspecten aangaande de leer over de Kerk
(29 juni 2007)
en in de Dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
gezegd wordt.

Het uitvaardigen van dit Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Vitae et regni ianua
Decreet over het wijzigen van communitas christiana in Ecclesia Dei in de Doopritus
(22 februari 2013)
is één van de laatste formele daden van Paus Benedictus XVI voordat hij feitelijk terugtrad.

Voorzover in het Latijn gedoopt wordt is de wijziging reeds ingegaan vanaf 1 april 2013. Het heeft betrekking op de paragrafen 41, 79, 111, 136 en 170 van de tweede „editio typica“, van het Latijnse maatgevend origineel uit 1973 van de doopritus voor kinderen, Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Baptismi Parvulorum
Het Doopsel van kinderen - editio typica altera (29 augustus 1973)
.

Ook deze wijziging kan toegevoegd worden aan de rij (bijv. het document Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Paternas vices erga
Decreet over het invoegen van de naam van St. Jozef in de Eucharistische Gebeden II, III en IV
(1 mei 2013)
over het gebruik van de naam "Jozef" in Eucharistische gebeden, over het gebruik van Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over de vertaling van de woorden pro multis bij de consecratie
(17 oktober 2006)
en uiteraard de nieuwe vertaling van het Altaarmissaal) aan wijzigingen die in het Nederlandse taalgebied nog vastgesteld dienen te worden.

Bron: katholisches.info

Publicatiedatum: 24 augustus 2013
Laatst bewerkt: 4 september 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test