• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Samenvoeging van parochies en kerksluitingen

Op donderdag 8 augustus publiceerde De Volkskrant een artikel over samenvoeging van parochies en kerksluitingen. Daarin wordt gesproken over een brief van de Congregatie voor de Clerus.

Deze brief van de Congregatie voor de Clerus, gedateerd 30 april 2013, Congregatie voor de Clerus
Procedure bij wjziging van parochies, onttrekking van kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst en vervreemding van kerkgebouwen
Aan de voorzitters van de Engelstalige Bisschoppenconferenties
(30 april 2013)
, is gericht aan de voorzitters van de Engelstalige Bisschoppenconferenties. Deze hebben de Congregatie om deze richtlijnen verzocht. De Nederlandse bisdommen voeren binnen de door het kerkelijk recht gestelde kaders ten aanzien van de samenvoeging van parochies en de onttrekking van kerken aan de goddelijke eredienst ieder een verschillend beleid. Zij passen daarbij echter dezelfde richtlijnen toe als die worden vermeld in de Congregatie voor de Clerus
Procedure bij wjziging van parochies, onttrekking van kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst en vervreemding van kerkgebouwen
Aan de voorzitters van de Engelstalige Bisschoppenconferenties
(30 april 2013)
van de Congregatie voor de Clerus.

De samenvoeging van parochies en de onttrekking van de eredienst vindt zeker niet plaats vanwege priestergebrek of om ideologische redenen. De Nederlandse bisschoppen besluiten hiertoe op grond van een - van geval tot geval verschillend - scala van financiële, bestuurlijke en pastorale redenen zoals bijvoorbeeld het gebrek aan kerkgangers, het onoverkomelijke gebrek aan financiële middelen, de noodzaak tot versterking van de bestuurskracht van parochiebesturen en het belang van vitalisering van geloofsgemeenschappen door samenbrengen van gelovigen in liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.

Bron: SRKK

Publicatiedatum: 8 augustus 2013
Laatst bewerkt: 8 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test