• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus wil bisschoppen die dicht bij de mensen staan

Het eerste criterium om een bisschop te benoemen, is dat hij dicht bij de mensen staat, Paus Franciscus - Toespraak
Tot de deelnemers aan de dagen van de Pauselijke Vertegenwoordigers
Sala Clementina
(21 juni 2013)
vraagt dat zij bisschoppen kiezen die “zachtmoedig, geduldig en barmhartig” zijn, en niet “ambitieus”.

Paus Franciscus heeft de Pauselijke vertegenwoordigers ontvangen in het kader van het Jaar van het Geloof. Hij dankte hen voor hun werk “dat meer dan belangrijk is”: het werk om “de Kerk op te bouwen”, als “bemiddelaars” tussen de lokale Kerken en de universele Kerk. Hij vertrouwde hun toe dat hij hun geen “simpele formele woorden” wou zeggen en evenmin “nieuwe dingen”, maar woorden “die hem aan het hart liggen”.

Bisschoppen die dicht bij de mensen staan

De Paus stond meer bepaald stil bij één van hun taken: de samenwerking voor bisschopsbenoemingen. “Heb er aandacht voor dat de kandidaten herders zijn die dicht bij de mensen staan”, was zijn oproep omdat hij meent dat “dit het eerste criterium” is voor de keuze van een bisschop. Bisschoppen moeten "herders zijn die dicht bij de mensen staan. Als hij een groot theoloog is, dat hij dan naar de universiteit gaat waar hij veel goed zal doen!”. Maar het volk heeft “herders” nodig, “vaders en broeders, die zachtmoedig, geduldig en barmhartig zijn; die van de armoede houden - innerlijke armoede om vrij te zijn voor de Heer, en de uiterlijke armoede van een bescheiden, sober leven, iemand zonder psychologie van ‘principes’.” Bisschoppen die “herders” zijn, “kunnen over de kudde waken die hun zal toevertrouwd worden, kunnen ervoor zorgen dat de kudde bijeen blijft; kunnen waken over de gevaren die haar bedreigen”. “Maar zij moeten vooral bekwaam zijn voor de kudde te waken, waken te houden, de hoop te behoeden, zodat er zon en licht in de harten is, met liefde en geduld de plannen te schragen die God in Zijn volk bewerkt.”

Kortom, een herder moet in staat zijn “zich te verplaatsen”: hij moet “de kudde kunnen voorgaan om de weg te wijzen, te midden van de kudde zijn om haar bijeen te houden, achter de kudde gaan om te vermijden dat iemand achterop blijft en opdat de kudde bij wijze van spreken, de intuïtie heeft om de weg te vinden”.

De Paus gaf ook andere criteria: “Let erop dat zij niet ambitieus zijn, dat zij het bisschopsambt niet nastreven; als iemand het episcopaat nastreeft, gaat het niet. En dat zij de bruidegom zijn van een Kerk, zonder voortdurend op zoek te zijn naar een andere”.

Het dagelijks voedsel van de nuntius

“Uw leven is het leven van een nomade” die voortdurend van het ene werelddeel naar het andere gaat, “de koffer in de hand”. Uw leven illustreert "de betekenis van de weg, centraal in het geloofsleven”. Dat leven onderweg impliceert zeker “versterving”, “het offer zich van materiële dingen, van vrienden te ontdoen en altijd opnieuw te beginnen”, uiteindelijk “steeds provisorisch” te leven. Maar het is ook een voorbeeld waarover de schrijver van de Brief aan de Hebreeën (Hebr. 11, 13) spreekt: “In het geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd”. Volgens de Paus is dit aspect een uitnodiging om zich de vraag te stellen: naar wat kijk ik in de verte? Als de vooruitzichten van deze wereld uiteindelijk steeds “ontgoochelen”, “ontgoochelt” de Heer “nooit”. Daarom moet “vertrouwelijkheid met Jezus het dagelijks voedsel van een Pauselijke vertegenwoordiger zijn”, als “dagelijkse uitdrukking van de trouw aan zijn roeping”. De Paus waarschuwde tegen de “spirituele geest van de wereld” die aanspoort “een comfortabel, rustig leven” te zoeken, in plaats van “Gods glorie” op de eerste plaats te zetten. Om tegen deze bekoring te vechten, nodigt de Paus uit steeds terug te keren naar de essentie, namelijk Christus en Zijn Evangelie, ten einde niet blootgesteld te worden aan “het belachelijke”. Zelfs degenen die “lijken te applaudisseren” zullen de herders die toegegeven hebben aan “de geest van de wereld” uiteindelijk “achter hun rug bekritiseren”: “dat is regel”. De Paus roept hen op hun zending als “herder” niet te vergeten, ook al staan zij niet aan het hoofd van een lokale Kerk: “u bent herders wiens rol het is te bemoedigen, de gemeenschapsgeest te dienen ....”. “Doet alles uit diepe liefde!", ook in de omgang met de burgerlijke autoriteiten: “streef altijd het goede na, het algemeen welzijn en het welzijn van de Kerk”. En doet alles “professioneel” want als een Pauselijk vertegenwoordiger niet professioneel optreedt, “verliest hij zijn autoriteit”.

Vert. Maranatha-gem.
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 21 juni 2013
Laatst bewerkt: 18 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test