• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Katholieken en Lutheranen willen karikaturen overwinnen en eenheid bevorderen

Herdenking van Reformatie biedt kansen voor versterking van onderlinge eenheid

Katholieken en lutheranen moeten schuld belijden voor het verbreken van de kerkelijke eenheid. Tegelijk moeten zij streven naar het herstel van de onderlinge eenheid. Dat schrijft de gemeenschappelijke luthers-katholieke verklaring ‘Van conflict naar gemeenschap’, die vandaag in het Zwitserse Genève op het overleg van de Lutherse Wereldbond werd voorgesteld. Het document telt drie delen. Het eerste spreekt zijn waardering uit voor de oecumenische vooruitgang van de voorbije vijftig jaar. Het tweede deel buigt zich over wat de afgelopen vijfhonderd jaar fout is gelopen, met ook aandacht voor godsdienstoorlogen en de secularisering. Het derde deel gaat na welke stappen de katholieke Kerk en de lutherse kerk in de nabije toekomst samen kunnen zetten.

‘Wonden helen’

Het gemeenschappelijke document van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen en de Lutherse Wereldbond beoogt een impuls te geven aan de oecumene, in het vooruitzicht van de viering van 500 jaar Reformatie in 2017. De publicatie spoort aan tot het overwinnen van de wederzijdse karikaturen en bemoedigt beide kerken tot nieuwe stappen in de richting van de eenheid. Volgens dr. Kaisamari Hintikka, de secretaris van de Lutherse Wereldbond (LWF), biedt deze verklaring na eeuwen van wantrouwen en vooroordelen, de kans om samen na te denken over de last van de geschiedenis, maar evenzeer om samen getuigenis af te leggen - niet enkel als individuele Christenen, maar tevens als christelijke Kerken. Zij vestigt er de aandacht op dat dit document voortbouwt op de bereikte vooruitgang van de bilaterale dialoog, en in het bijzonder ook de historische Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer door de Rooms Katholieke Kerk en Lutherse Wereld Federatie
(31 oktober 1999)
. Daarin legden de katholieke en de lutherse Kerk hun meningsverschillen bij over de rechtvaardigingsleer van Luther. “Dit nieuwe document maakt duidelijk dat de herdenking van de Reformatie kansen biedt om wonden te helen en nieuwe stappen te zetten naar het herstel van de eenheid.”

Bekroning van de oecumenische vooruitgang

Nikolaus Schneider, de voorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, zegt dat ‘Van conflict naar gemeenschap’ na eeuwen vijandschap illustreert welke belangrijke vooruitgang er is geboekt in de dialoog tussen de katholieke en de lutherse Kerk. Hij verwijst naar de bestaande tegenstellingen tussen beide kerken op het gebied van de rechtvaardigingsleer, de eucharistie, het kerkelijke ambt en de interpretatie van de Schrift. “Deze nieuwe publicatie maakt een eerlijke stand van zaken op van de dialoog tussen de katholieke en de lutherse Kerk en de daarbij bereikte resultaten.” De Duitse aartsbisschop Robert Zollitsch, de voorzitter van de Duitse bisschoppen, zegt dat dit document belangrijke verwachtingen wekt. “Door de doop zijn wij allen met Christus verbonden. Onze dialoog maakt duidelijk dat wij meer gemeenschappelijk hebben, dan onderling verschillen.” Dit document toont dat zichtbare eenheid het streefdoel moet blijven van de oecumenische inspanningen. “Dat is een doel waarvoor wij ons blijven inspannen.”

Publicatiedatum: 17 juni 2013
Laatst bewerkt: 18 juni 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test