• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Een rijke Kerk is een Kerk die veroudert

“Een rijke Kerk en een Kerk zonder belangeloze lof”, is een Kerk die “veroudert”, een “organisatie”, “zonder leven”, benadrukt Paus Franciscus in de H. Mis die hij opdroeg in aanwezigheid van medewerkers van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Volgens Radio Vaticaan en L’Osservatore Romano gaf de Paus commentaar bij het Evangelie van de dag, waar Jezus Zijn leerlingen uitzendt om de Blijde Boodschap te verkondigen: “Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen” (Mt. 10, 7-13).

Gratis geven

Verkondiging moet "in eenvoud" gebeuren, zij moet "plaats laten aan de macht van het woord Gods", en daarvoor is "vertrouwen in Gods woord" nodig.

Volgens de Paus is “het sleutelwoord” van Jezus’ aanbevelingen: “voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven”: “de verkondiging van het Evangelie vloeit voort uit belangeloosheid, uit de verwondering om het heil” dat “gratis” gekregen wordt en dus “gratis” moet gegeven worden.

De Paus beschreef twee tekenen die aantonen dat een apostel belangeloos leeft: armoede en de bekwaamheid om te loven. “De verkondiging van het Evangelie moet langs de weg van de armoede gaan”, dat wil zeggen dat wie verkondigt geen rijkdom heeft en ze niet zoekt, hij streeft er evenmin naar “organisator, ondernemer” te worden: zijn enige rijkdom is “de gave die hij ontvangen heeft, God”.

“Als een apostel” anderzijds “niet belangeloos leeft, verliest hij zijn bekwaamheid de Heer te loven”. De Heer loven “is wezenlijk belangeloos, gratis gebed”, een gelovige “vraagt niets, hij looft slechts”.

“Een rijke Kerk en een Kerk zonder belangeloze lof”, is een Kerk die “veroudert”, “een organisatie” wordt, “zonder leven”.

Geen proselitisme

"Zo is het van in het begin" : "De heilige Petrus had geen bankrekening en wanneer hij belastingen moest betalen, stuurde de Heer hem naar het meer om een vis te vangen en er een geldstuk in de vinden, om te betalen. Wanneer Filippus de minister van economie van Kandake gevonden heeft, denkt hij niet: ah, laten wij een organisatie oprichten ter ondersteuning van het Evangelie ...”. Nee! Hij heeft er geen zaken mee gedaan: hij verkondigde, doopte en vertrok”.

Het Koninkrijk Gods is "een gave voor niets" en de Paus hekelde "de bekoring om elders zijn kracht te halen", terwijl de "kracht" van de verkondiging "de belangeloosheid is van het Evangelie".

“In de Kerk is die bekoring” waardoor verkondiging “proselitisme” wordt, “er altijd”. De Heer “nodigt echter uit om te verkondigen en niet aan proselitisme te doen”. Zo zei Benedictus XVI ook: “de Kerk groeit niet door proselitisme, maar door aantrekkingskracht”. Deze aantrekking komt door het getuigenis van “wie belangeloos de belangeloosheid verkondigt van het heil”: “alles is genade. Alles.” En als de genade “terzijde gelaten wordt”, “heeft het Evangelie geen efficiëntie”.

Tot slot vroeg de Paus “de genade” te vragen “deze belangeloosheid te erkennen, deze gave Gods” en “in de verkondiging van het Evangelie belangeloos aan het werk te gaan”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 11 juni 2013
Laatst bewerkt: 13 juni 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test