• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Agora van jonge Italianen - Ontmoeting in Loreto

De ontmoeting van Loreto dit jaar is de eerste van drie grote bijeenkomsten tijdens een drie jaar durend programma "Agora van jonge Italianen". In 2006 heeft de Italiaanse Bisschoppenconferentie dit programma gestart. Het is de uitwerking van de Vierde Ontmoeting van de Italiaanse Kerk, vorig jaar in Verona. De Paus hield toen een toespraak over het Paus Benedictus XVI - Toespraak
Het getuigenis van de verrezen Christus - Over de aanwezigheid van de Kerk in de samenleving
Tot de deelnemers aan het vierde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie - Jaarbeurshal te Verona
(19 oktober 2006)
.

Het pastorale jaar 2006/2007 was een jaar van luisteren naar de jongeren en het zicht krijgen op hun leefwereld. Getracht is de Kerk naar buiten te brengen en te komen tot het opbouwen van relaties met de jongeren op de terreinen van hun hoop en hun wensen voor het dagelijks leven. Dit jaar is nu afgesloten met deze ontmoeting die onder het thema staat van "Zoals Ik jullie lief heb".

Het tweede pastorale jaar (2007/2008) staat in het teken van de interpersoonlijke relaties bij Evangelisatie. Er zal gewerkt worden naar de feitelijke of de virtuele deelname aan de Wereldjongerendag te Sydney.

Het derde pastorale jaar zal gewijd zijn aan de culturele en sociale dimensie van de Evangelisatie.

Na voorbereidende dagen in 32 bisdommen rondom Ancona van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 augustus trokken ruim 300.000 jongeren op zaterdag 1 september in een pelgrimage naar Loreto. Daar voegde de Paus zich bij hun, samen met naar schatting nog eens 100.000 - 2000.000 jongeren. Zie o.a. het verslag van de Gebedswake op zaterdag 1 september. Ruim 800 jongeren in delegaties vanuit 50 landen ontmoetten elkaar in aparte sessies gedurende het afgelopen weekend in Loreto om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te vieren. Het Italiaanse programma wil bewust openstaan voor dit soort internationale contacten om het eigen programma te bevruchten.

Bron: www.fides.org

Publicatiedatum: 1 september 2007
Laatst bewerkt: 5 juli 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test