• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologische Commissie is voor tweede keer bijeen geweest

Van 5-10 oktober 1970 vergaderde de Internationale Theologische Commissie voor de tweede maal. Er waren 26 leden aanwezig; wegens gezondheidstoestand waren afwezig G. Philips (België) en J. Feiner (Zwitserland), wegens andere motieven St. Olejnik (Polen) en H. Schümann (Oost-Duitsland). 'L'Osservatore Romano' geeft van de 'Werkzaamheden van de Internationale Theologische Commissie' het volgende verslag:

'De Internationale Theologische Commissie, ingesteld door Paus Paulus VI in april 1969, is voor de tweede maal in plenaire zitting bijeengekomen te Rome, in 'Domus Mariae', van 5 tot 10 oktober jl.

Zoals aan het begin van de bijeenkomst werd meegedeeld, hebben gedurende het afgelopen jaar vijf subcommissies de volgende thema's bestudeerd: 1) eenheid van geloof en theologisch pluralisme; 2) de criteria voor de christelijk morele kennis; 3) theologie van de hoop; 4) het ambtelijk priesterschap; 5) de collegialiteit van de bisschoppen. Dit laatste thema werd aangewezen als voorwerp van studie voor de theologencommissie op grond van een votum dat de synodevaders gaven tot besluit van de buitengewone synode van vorig jaar.

De verslagen van de subcommissies zijn uitgedeeld aan de leden van de plenaire zitting, maar slechts twee thema's, en wel het ambtelijk priesterschap en de collegialiteit van de bisschoppen, zijn tijdens deze zitting aan de orde gekomen. De eerste dagen analyseerde men een belangrijk verslag voorbereid door de subcommissie voor het priesterschap. Met enkele suggesties van de commissie zal het volgens het reglement van de theologencommissie aan de Paus worden voorgelegd. Tegelijk met het verslag zal er een korte tekst worden ingediend met enige hoofdpunten waarover de commissie in haar geheel het eens is geworden.

De volgende dagen heeft de commissie de tekst besproken van het verslag over de bisschoppelijke collegialiteit die in het afgelopen jaar was voorbereid door een speciale subcommissie. Ook het verslag over de collegialiteit zal, met suggesties van de commissie en met een korte tekst betreffende punten die de gehele commissie goedkeurt, aan de Paus worden voorgelegd.

Beide verslagteksten zullen goede diensten bewijzen voor de werkzaamheden van de eerstkomende bisschoppensynode' (Oss. Rom., 12-13 okt.).

In de pers circuleerde het volgende bericht: leden van de commissie hebben voorgesteld, dat de Paus afstand zou moeten doen van de titels 'vicaris van Jezus Christus' (ook de bisschoppen zijn dat en hadden daarom in de oudheid dezelfde titel; het is dus geen speciale Pauselijke titel) en 'hogepriester (sommo pontefice) van de universele kerk' (de titel 'hogepriester' komt alleen aan Christus toe; een Paus bestuurt slechts een tijdelijk en ruimtelijk beperkt segment van de dynamische universele kerk; een bepaalde Paus kan geen hoofd worden genoemd van de universele kerk bestaande vóór zijn keuze en na zijn dood; laat men bij 'pontefice' het bijvoeglijk naamwoord 'sommo' weg, dan geldt 'pontefice' niet meer voor de Paus dan voor de bisschoppen). Het Vaticaan heeft dit bericht niet tegengesproken (Oss. Rom., 4 en 13 okt.).

Bron: Katholiek Archief 25e jrg. p. 1124-1125

Publicatiedatum: 13 oktober 1970
Laatst bewerkt: 14 april 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test