• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerkleiders en religieuze leiders door de Paus ontvangen

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Kathpress) – Paus Franciscus Paus Franciscus - Toespraak
De honger naar het absolute levendig houden
Ontmoeting met vertegenwoordigers van Kerken en kerkelijke gemeenschappen en andere religies - Sala Clementina
(20 maart 2013)
. De Paus verzekerde hen dat de dialoog die na Vaticanum II is opgestart ook onder zijn beleid wordt voortgezet.

“Ik begin mijn pontificaat in het ‘Jaar van het Geloof’, dat door mijn voorganger werd uitgeroepen. Dat initiatief wil ik voortzetten. Het betreft voor ons allen een soort pelgrimstocht naar wat essentieel is: de persoonlijke relatie met Jezus Christus, de Zoon van God, die om ons heil gestorven en verrezen is.” De nieuwe Paus benadrukte het belang van het Tweede Vaticaans Concilie voor de oecumene. “Ik bevestig mijn vaste wil om naar het voorbeeld van mijn voorganger de weg van het oecumenische gesprek voort te zetten. Ik groet ook de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten, die dezelfde, levende en barmhartige God aanbidden. In uw aanwezigheid zie ik een teken van uw bereidheid om in wederzijds respect samen te werken voor het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid.” De Paus riep op tot samenwerking met de andere godsdiensten voor de bescherming van de schepping, de strijd tegen de armoede en de wereldvrede.

De bijeenkomst van vanmorgen begon met een toespraak van de oecumenische patriarch Bartholomeus, die gisteren als eerste patriarch van Constantinopel ooit de ambtsaanvaarding van de Paus bijwoonde. Hij bracht hulde aan de wijsheid en de liefde van Paus Benedictus XVI. Hij zei tot de nieuwe Paus: “Uw verantwoordelijkheid voor God en de mensen is enorm. De eenheid van de christelijke Kerken moet daarbij één van uw eerste en belangrijkste zorgen zijn, omdat ons christelijk getuigenis daardoor veel geloofwaardiger zal zijn.”

Publicatiedatum: 20 maart 2013
Laatst bewerkt: 22 maart 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test