• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus wil een een goede en eenvoudige herder zijn

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus zei vanmorgen in zijn Paus Franciscus - Homilie
Ware macht is dienstbaar zijn
Hoogfeest van Jozef, Bruidegom van de Maagd Maria, oplegging van het pallium, aannemen van de vissersring en de H. Mis bij de aanvang van de petrinische dienst
(19 maart 2013)
dat hij bijzonder blij was dat deze plechtigheid op de feestdag van de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria en de patroon van de universele Kerk, plaats vond. “Dit is een gelukkig toeval en het is bovendien ook de naamdag van mijn voorganger.” De heilige Jozef, zo zei Paus Franciscus, is de beschermer van Maria en Jezus en bij uitbreiding ook van de hele Kerk. Die opdracht vervult hij discreet, nederig en in stilte, maar ook met een blijvende aanwezigheid, grote trouw en in goede en kwade dagen. “De roeping om beschermer te zijn betreft niet enkel ons christenen. Zij is eigen aan elke mens en zij gaat iedereen aan. Zij betekent dat wij de hele schepping, de schoonheid van de geschapen wereld moeten beschermen, zoals het boek Genesis en de heilige Franciscus ons duidelijk hebben gemaakt. Zij betekent ook dat wij mensen moeten beschermen, dat wij onze liefdevolle zorg voor elke mens moeten tonen, in het bijzonder voor de kinderen, de ouderen en mensen in nood waaraan wij vaak als laatste denken. Het betekent eveneens dat wij voor elkaar zorg moeten dragen in onze families, dat man en vrouw elkaar beschermen en als ouders om hun kinderen geven en dat de kinderen op hun beurt voor hun ouders zorgen. Het betekent dat wij oprechte vriendschappen uitbouwen waarbij wij in vertrouwen en met respect en goedheid voor elkaar zorgen.” Aansluitend riep de nieuwe Paus economische, politieke en maatschappelijke verantwoordelijken, evenals alle mensen van goede wil op om beschermer te zijn van de natuur en van elkaar: “Laat ons er samen voor zorgen dat de vooruitgang van de wereld geen dood en vernieling met zich meebrengt.”

Ambt van Petrus

Daarna volgde een beschouwing van de Paus over het ambt van Petrus. Daarbij verwees hij naar de opdracht van Jezus aan Petrus om de lammeren, de schapen te voeden. “Echte macht is dienstbaarheid en dat geldt ook voor de Paus, die zich moet laten inspireren door de concrete en trouwe dienstbaarheid van de heilige Jozef. Zoals hij moet hij zijn armen openen om heel het volk van God te beschermen en met tederheid de hele mensheid te omarmen. In het Evangelie wordt de heilige Jozef voorgesteld als een sterke en moedige man, een arbeider. Maar in zijn hart bemerken wij een grote tederheid, die geen teken is van zwakte maar een teken van een sterke geest en het vermogen tot bezorgdheid, mededogen, openheid voor anderen en liefde. Laten wij niet bang zijn voor goedheid en tederheid!” De Paus zei nog dat de bisschop van Rome geroepen is om Jezus en Maria, de hele schepping en elke persoon, en in het bijzonder de armsten te beschermen.

Publicatiedatum: 19 maart 2013
Laatst bewerkt: 19 maart 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test