• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aartsbisschop MÜller: "Bewust wordt de Katholieke Kerk in discrediet gebracht"

In Noord-Amerika en Europa is een ‘pogromstemming’ tegen de katholieke Kerk aan het ontstaan. Dat zegt de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, aartsbisschop Gerhard Müller, in de online-uitgave van het Duitse dagblad Die Welt.“Gerichte verdachtmakingscampagnes tegen de katholieke Kerk in Noord-Amerika en ook bij ons in Europa hebben bereikt dat geestelijken in sommige gebieden nu al openlijk worden lastig gevallen. Hier groeit een kunstmatig gekweekte woede, die af en toe nu al herinnert aan een pogromstemming”, aldus Müller.

In blogs en “ook op de televisie” worden “aanvallen gedaan op de katholieke Kerk, waarvan de gereedschappen stammen uit de strijd van de totalitaire ideologieën tegen het christendom”.
Het zijn opmerkelijke uitspraken voor iemand met de positie van ‘tweede man’ in het Vaticaan. Mgr. Müller was tot zijn benoeming afgelopen juli bisschop van Regensburg.

Hij gaat in het interview ook in op het dialoogproces dat binnen de Duitse katholieke Kerk gevoerd wordt om de grote verschillen te overwinnen. “Een dialoogproces is goed. Maar men moet ook over het wezenlijke spreken en niet dezelfde problemen iedere keer opnieuw ter tafel brengen”, aldus Müller.

Als voorbeeld noemt hij “de eis van een sacramenteel wijdingsambt voor de vrouw”. “Dat is niet mogelijk. Niet omdat vrouwen minderwaardig zouden zijn, maar omdat het in de natuur van het wijdingssacrament ligt, dat Christus in daarin gerepresenteerd wordt als bruidegom in verhouding tot de bruid.”

De aartsbisschop sprak zich duidelijk uit tegen samenlevingsvormen van mensen van hetzelfde geslacht. De katholieke Kerk houdt die voor uitgesloten en mogen ook principieel op geen enkele wijze met het huwelijk worden gelijkgesteld.

Müller verdedigt ook het verplichte priestercelibaat. Dat beantwoordt aan “het voorbeeld en woord van Jezus en heeft in de geestelijke ervaring van de Latijnse Kerk een bijzondere uitdrukking gevonden”. Het ongehuwd zijn “omwille van het Rijk der Hemelen vindt zijn basis in het Evangelie”.

Hervormingen in de katholieke Kerk houdt mgr. Müller alleen voor mogelijk voor zover “men de wezenlijke thema’s ongemoeid laat: deelname aan de sacramenten en de kennis van het geloof.” Het woord hervorming mag niet “geannexeerd worden om de eigenlijke vernieuwing in Christus te remmen”.

Met het oog op de gesprekken van het Vaticaan met de Piusbroeders zegt Müller dat het geduld van de Heilige Stoel niet eindeloos is. “De Congregatie voor de Geloofsleer heeft de Piusbroederschap de dogmatische preambule voorgelegd. Daarop is tot nu toe geen antwoord gekomen. Maar wij wachten niet eindeloos.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 1 februari 2013
Laatst bewerkt: 5 februari 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test