• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verdeeldheid angliacanen en methodisten zet rem op oecumene

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Mgr. Mark Langham, stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, betreurt de interne verdeeldheid bij de anglicanen en de methodisten. Dat gebrek aan eensgezindheid heeft ook een weerslag op de dialoog met de katholieke Kerk.

In de anglicaanse gemeenschap is er geen eensgezindheid over de wijding van vrouwelijke bisschoppen. Methodisten hebben onderlinge meningsverschillen over de kloof tussen de officiële leer van het kerkgenootschap en de dagelijkse praktijk. Het methodisme is ontstaan in de achttiende eeuw. Methodistische kerken erkennen uitsluitend de Bijbel als norm voor het geloof en zij leggen sterk de nadruk op de persoonlijke beleving van het geloof.

“De katholieke Kerk bekijkt deze evoluties met groot wantrouwen”, zegt Mark Langham. Toch vindt hij dat de dialoog met beide kerkgemeenschappen over vele onderwerpen, ondanks deze ‘schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden’, toch kan en moet worden voortgezet.

Publicatiedatum: 27 januari 2013
Laatst bewerkt: 28 januari 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test