• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mgr. Muller: 'Om Christus te verkondigen, de interne discussies overstijgen'

Mgr Gerhard Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft op 9 oktober tijdens de derde algemene congregatie van de synode over de Nieuwe Evangelisatie, het woord genomen.

Hij stelde zich voor deze wereld in verandering, de vraag: “waar ligt eigenlijk het nieuwe?”. Met woorden van de heilige Ireneüs antwoordt hij: “Jezus heeft ‘met Zijn Persoon al het nieuwe gebracht’. In Hem komt al het nieuwe samen. Een nieuwe evangelisatie vraagt dat bepaalde interkerkelijke discussies overstegen worden, waarin reeds zoveel jaren dezelfde thema’s opnieuw naar voor gebracht worden in plaats van het christelijk geloof in zijn volheid en eeuwige nieuwheid opnieuw aan bod te laten komen”. Hij benadrukt dat er daadwerkelijk “collegialiteit onder de bisschoppen” moet zijn en maakt hierbij de bemerking dat “ze echter geen voorwendsel mag worden voor een verkeerd begrepen autonomie”. Hij citeerde in dit verband 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
over de zending van de apostel Petrus ten dienste “van de eenheid en de gemeenschap” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8.

Het is een voorwaarde voor de verkondiging van Christus, insisteerde de Duitse aartsbisschop: “Het is een vereiste voor de nieuwe evangelisatie dat zij uit deze gemeenschap zou putten en zij zal maar doeltreffend zijn indien zij steunt op de eenheid tussen de bisschoppen en de opvolger van Petrus en de eenheid onder elkaar . Deze eenheid is de hoeksteen waarop de Heer Zijn Kerk bouwt”.

Wie evangeliseert, zo meent de aartsbisschop, moet “opnieuw tegenover Christus gaan staan” en putten “uit dit nieuwe leven dat in staat is ons ten diepste te veranderen”: “wij zullen maar evangelieverkondigers zijn als we vernieuwd zijn”. Voor Mgr. Müller komen Christus en de Kerk op hetzelfde neer: “Uit de verrezen Christus wordt de Kerk als sacrament van Zijn aanwezigheid en eenheid met God en onder de mensen geboren Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. Uit Hem komt het geloof van de Kerk: een geloof dat altijd nieuw is al voedt het zich doorheen alle tijden met dezelfde gaven”. “In Christus en de Kerk geworteld, steunen wij op het geloof van Petrus, rond wie wij die sterke eenheid vinden die niet van ons komt en waaraan het nooit zal ontbreken Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 4.

Vert. Sorores Christi
Zenit.org

Publicatiedatum: 12 oktober 2012
Laatst bewerkt: 16 oktober 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test