• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Synode: ‘Media bevorderen antichristelijke levensstijl’

"De sympathie voor antichristelijke levenskeuzes die de massamedia bevorderen is zo briljant en kunstig in het mediapubliek verankerd, dat wanneer mensen de christelijke boodschap horen die vaak onvermijdelijk ideologisch en emotioneel wreed lijkt te zijn in vergelijking met de ogenschijnlijke menselijkheid van het antichristelijk perspectief."

Dat zei pater Robert Prevost, generaal-overste van de Orde van de augustijnen vorige week tijdens de Synode over de nieuwe evangelisatie. "Het beeld dat mensen hebben over religieus geloof en ethiek wordt grotendeels gevormd door de massamedia, in het bijzonder door de televisie en film. Westerse massamedia zijn er buitengewoon effectief in bij het grote publiek enorme sympathie te wekken voor overtuigingen en praktijken die in strijd zijn met het Evangelie ", aldus de augustijn.

Toch noemde hij dit slechts een deel van het probleem. "De Kerkvaders, onder wie Sint Augustinus, kunnen de Kerk in dit aspect van de nieuwe evangelisatie op eminente manier de weg wijzen, omdat zij meesters waren in de kunst van de retoriek. Hun evangelisatiewerk was voor een groot deel succesvol omdat zij de grondslagen van de sociale communicatie begrepen die paste bij de wereld waarin zij leefden."

Daarbij aansluitend zei het hoofd van de Melkitisch Grieks-katholieke Kerk dat christenen zouden kunnen profiteren van een beknopte samenvatting van hun geloof. "We zijn omgeven door een niet-christelijke wereld: wij zijn de kleine kudde. Naar buiten toe ten opzichte van de islam, en naar binnen toe als gevolg van de afnemende religieuze praktijk", aldus patriarch Gregoire III Laham.

Ons geloof is prachtig, maar de inhoud en de uitleg zijn erg moeilijk. De verkondiging van het geloof in de islam kan worden samengevat door deze dubbele getuige: "Er is geen andere god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet". Voor de Joden, wordt de inhoud van het geloof uitgedrukt door het dubbele gebod: "Ik ben uw God! Gij zult geen andere god hebben buiten Mij. U zult uw God liefhebben met geheel uw hart, en uw naaste als uzelf! " “Ons mooie christelijk geloof is te ingewikkeld. We verdrinken in dogma's en mysteries: de Heilige Drie-eenheid, de menswording, verlossing, de sacramenten.

Deze dogma’s moeten zo worden uitgelegd dat ze het dagelijks leven raken, de menselijke verlangens, hun geluk en voorspoed en de dagelijkse realiteit van onze gelovigen. Van daaruit kunnen we het grote belang en de noodzaak zien van een nieuwe evangelisatie door een beknopte, nauwkeurige en duidelijke tekst over ons Geloof op te stellen. Dit is belangrijk voor onze eigen gelovigen, maar ook voor de niet-christelijke gelovigen om ons heen.”

Aartsbisschop Bruno Forte van Chieti-Vasto drong aan op een "beslissende omslag" in de pastorale zorg voor de kinderen van gescheiden ouders die buitenkerkelijk hertrouwd zijn. Hij bepleitte ook een sneller verloop van processen van nietigverklaring. “De kinderen van gescheiden en hertrouwde ouders ... blijven vaak vervreemd van de sacramenten omdat hun ouders er niet aan kunnen deelnemen. Hier is een beslissende omslag nodig in de pastorale zorg, zoals Paus Benedictus XVI meerdere malen heeft bevestigd. We zullen ons ook moeten bezinnen over de methodes en de tijd die nodig is voor de erkenning van de nietigheid van de huwelijksband: als bisschop en moderator van een kerkelijke rechtbank moet ik toegeven dat sommige eisen voor veel mensen, die proberen hun moeilijke situatie op te lossen, nauwelijks te begrijpen zijn.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 15 oktober 2012
Laatst bewerkt: 14 januari 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test