• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Getuigen als roeping, zonder angst

Tijdens de audiëntie van 19 september sprak de paus over zijn recente bezoek aan Libanon.

Tegenover het lijden en de tragedies in dit deel van het Midden-Oosten uitte ik mijn oprechte verbondenheid met de legitieme aspiraties van deze mensen door hun een boodschap te geven van bemoediging en vrede. Ik denk dan in het bijzonder aan het verschrikkelijk conflict dat Syrië teistert en vergeet ook niet de moeilijke situatie van Irak.

Tijdens mijn bezoek beleefden mensen – katholieken en anderen – in een ontspannen en constructief klimaat een belangrijke ervaring van wederzijds respect, begrip en broederschap. Het was vooral de ontmoeting met duizenden katholieken uit Libanon en het Midden-Oosten die mij een gevoel gaf van diepe dankbaarheid voor de vurigheid van hun geloof. Ook moslims hebben mij verwelkomd met groot respect en oprechte hoogachting; hun constante en participerende aanwezigheid bood mij de mogelijkheid voor een boodschap van dialoog en samenwerking tussen christendom en islam.

In Harissa ondertekende ik de apostolische exhortatie Ecclesia in Medio Oriente. Daar nodigde ik alle katholieken van het Midden-Oosten uit naar de gekruisigde Christus te blijven opzien, om zo kracht te vinden voor het vieren van de overwinning van de liefde over haat, van de vergeving over wraak, van de eenheid over verdeeldheid.

Op de tweede dag ontmoette ik politieke, culturele, diplomatieke en religieuze vertegenwoordigers. Ik wees op een weg ter bevordering van vrede en solidariteit: culturele, sociale en religieuze verschillen dienen in oprechte dialoog geleid te worden naar een nieuwe broederlijkheid, waarin het gemeenschappelijke gevoel voor de grootheid en de waardigheid van elke persoon verbindend is. Tevens ontmoette ik die dag de hoofden van islamitische gemeenschappen in een geest van dialoog en wederzijdse welwillendheid. De wereld heeft duidelijke tekenen van dialoog en samenwerking nodig. En daarin dient Libanon een voorbeeld te zijn.

In de namiddag werd ik begroet door een onweerstaanbaar enthousiasme van jongeren uit Libanon en de buurlanden. Ik moedigde hen aan tot geloof en vertrouwen in Christus, tot verdieping van hun persoonlijke relatie met Hem in het gebed en tot het open staan voor de grote levensidealen: het gezin, de vriendschap en de solidariteit. Jonge christenen en moslims nodigde ik uit om samen te bouwen aan de toekomst van Libanon en het Midden-Oosten en zich samen te verzetten tegen geweld en oorlog.

Op zondagmorgen werd met grote intensiteit deelgenomen aan de Mis in de openlucht in Beiroet. Ik verzocht iedereen zijn geloof te leven en er zonder angst van te getuigen omdat het de roeping is van de christen en de Kerk het Evangelie te brengen aan allen. Aan het eind overhandigde ik de apostolische exhortatie. Dit document wil de gelovigen in de regio sterken in het geloof en aanmoedigen op de weg van de nieuwe evangelisatie.

Aan de moederlijke voorspraak van Maria vertrouw ik de vruchten toe van dit pastoraal bezoek, alsook de goede bedoelingen en de rechtvaardige aspiraties van het gehele Midden-Oosten.

Bron: Katholiek Nieuwsblad
Samenvatting: Sef Adams

Publicatiedatum: 21 september 2012
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test