• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waarnemers maken positieve balans op van de Libanonreis van de Paus

BEIROET (KerkNet) – Paus Benedictus XVI heeft zondagavond, net voor zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij het afscheid op het internationale vliegveld Rafiq Hariri van Beiroet
(16 september 2012)
uitvoerig de gastvrijheid geloofd die hij had mogen ondervinden tijdens zijn driedaags bezoek aan Libanon. Hij vertelde de aanwezigen dat hij met spijt in het hart het land verliet. Hij de rijke mozaïek aan culturen en godsdiensten in het land en bedankte uitdrukkelijk de vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschappen, die mee hebben bijgedragen tot het welslagen van de reis.
De Libanese grootmoeftie sjeik Mohammad Rashid Qabbani had de Paus zaterdagavond tijdens een persoonlijke ontmoeting nog een brief overhandigd, waarin hij ook schreef dat hij elke aanval tegen een christen als een aanval tegen de islam beschouwt. De Paus riep de Libanezen voor zijn vertrek op tot eenheid in verscheidenheid, met respect voor eenieder: “Christenen en moslims hebben tijdens deze bewogen tijden aan de Arabische wereld en de hele mensheid duidelijk gemaakt dat wij samen de vrede kunnen vieren. Moge Libanon een plaats blijven waar mensen in harmonie kunnen samenleven. Zo kan het aan de wereld niet alleen getuigen van het bestaan van God, maar ook van de eenheid van de mensenfamilie. Versterk de eenheid onder alle Libanezen ongeacht hun overtuiging en kies vastberaden voor broederlijkheid. Libanon heeft goed begrepen dat er in alle sereniteit eenheid kan bestaan.”

Zondagnamiddag had de Paus nog kort Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tijdens de oecumenische ontmoeting
Hal van Eer van het Syrisch Katholieke Patriarchaat in Charfat (Libanon)
(16 september 2012)
in het Syrisch-katholieke patriarchaat in Charfat. De Syrisch-katholieke patriarch Ignace Youssif III. Younan riep er op om de christenen in het Midden-Oosten niet in de steek te laten en vroeg het westen om bij internationale organisaties de godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting in deze regio te behartigen. Paus Benedictus XVI drong er aan op eenheid onder de christenen in de regio.

Geruststelling en tevredenheid

Vaticaanse verantwoordelijken blikken tevreden terug op het bezoek dat zonder incidenten verliep en Paus Benedictus XVI de kans gaf zijn plan voor te stellen dat de toekomst van de christelijke Kerken in de regio moet verzekeren en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen moet versterken. Zijn oproep tot jonge christenen om de regio niet te verlaten, die hij ook kort voor zijn vertrek nogmaals herhaalde, liep als rode draad door het hele bezoek. Opmerkelijk nog was dat zijn aansporing om vredestichter te zijn en de christelijk-islamitische samenwerking en verstandhouding te bevorderen zich niet zozeer tot de politici, maar vooral tot de gewone bevolking richtte. Libanezen vestigen er de aandacht op dat de nationale vlag bij een dergelijke belangrijke gebeurtenis nooit eerder zo nadrukkelijk aanwezig was. Ook Libanese kranten en andere media loven de Paus als een pelgrim van vrede die de nationale eenheid komt versterken.

Pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, zei dat hij bijzonder werd verrast door het feit dat de vlaggen van het Vaticaan en de banners van dit Pausbezoek alom aanwezig waren in de straten van de Libanese hoofdstad Beiroet. Hij spreekt zelfs van een historische reis. “Wij zijn bijzonder onder de indruk van de hartelijke ontvangst van de Paus. De problemen door de domme video over Mohammed en het geweld dat daarvan het gevolg was, is natuurlijk bijzonder ernstig, maar de Paus is er desondanks in geslaagd om een vredesboodschap uit te dragen. Wij hopen dat zijn boodschap ook buiten Libanon weerklank zal vinden.”
Dit bezoek was vooral een stimulans voor de eenheid van de christelijke gemeenschap in de regio. Maar het is ook een oproep tot vrede en de beëindiging van alle conflicten in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Syrië, dat werd aangespoord om radicaal het pad van dialoog in te slaan.

Publicatiedatum: 16 september 2012
Laatst bewerkt: 14 januari 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test