• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: "Libanon heeft een roeping als voorbeeld voor de hele wereld"

EIROET (KerkNet) – Benedictus XVI heeft Libanon Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bij de ontmoeting met de leden van de regering, instituties van de republiek, het Corps Diplomatique, religieuze leiders en vertegenwoordigers van de cultuur
May 25th Hall van het Baabda Presidentieel Paleis, Beiroet (Libanon)
(15 september 2012)
opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor de wereld. “God verkoos dit land om voor de wereld getuige te zijn van het verlangen naar en engagement voor vrede.” Voorafgaand had hij met de Libanese president Sleiman een ceder – symbool van groei en welvaart en nationaal symbool van Libanon - gepland in de tuin van het presidentiële paleis. “De zorg die de ceder nodig heeft om te groeien en zich uit te strekken doet mij denken aan Libanon en zijn toekomst, de Libanese bevolking en haar verwachtingen. Deze regio is bakermat van vele grote godsdiensten en culturen. God koos deze regio uit om voorbeeld te zijn voor de wereld, om aan elke man en vrouw te getuigen dat het mogelijk is om zijn verlangen naar vrede en verzoening, dat God in het menselijke hart heeft ingepland, te verwerkelijken.”

Paus Benedictus XVI wees op de fundamentele opdracht om op te voeden tot vrede. Dat gebeurt allereerst in het gezin: “Als wij vrede willen, dan moeten wij gezinnen steunen en hun taken vereenvoudigen en zo een cultuur van het leven bevorderen. Dat leidt niet alleen tot de verwerping van oorlog en terreur, maar ook van elke aanval tegen mensen die schepsel van God zijn. Woorden en handelingen van vrede, scheppen respect en verstandhouding en zetten ons samen op weg op het pad naar verzoening. Ik nodig u allen uit om te getuigen van vrede, om te getuigen dat God vrede wil. Moge God u allen zegenen.”

Zie ook dossier Bezoek aan Libanon

Publicatiedatum: 15 september 2012
Laatst bewerkt: 16 september 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test