• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Evangeliseren op de pleinen van de stad

“De weg van de liefde, die door de geboden getrokken is en door Christus tot volmaaktheid gebracht, is de enige weg die in staat is om ons leven en dat van de anderen beter en gelukkiger te maken”, zegt Benedictus XVI.

Een videoboodschap van de Paus werd zaterdagavond, 8 september, op reuzenschermen in Rome uitgezonden op de Piazza del Popolo, ter gelegenheid van de lancering van “Tien plaatsen voor tien geboden” in het kader van de Nieuwe Evangelisatie. De lancering ging door in aanwezigheid van de vicaris van de Paus voor het bisdom Rome, kardinaal Agostino Vallini, de voorzitter van de Italiaanse beweging van de Vernieuwing in de Geest, Salvatore Martinez, de burgemeester van de stad, Gianni Alemanno, en personaliteiten uit de wereld van wetenschap, cultuur en toneel. Dit initiatief van de Italiaanse beweging van de Hernieuwing in de Geest wordt gerealiseerd onder de hoge bescherming van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, in het kader van het Jaar van het Geloof, ingesteld door Benedictus XVI.

Het gaat om een rondreizend, “niet confessioneel” project met als hoofddoel van antwoord te dienen aan de uitdaging van de nieuwe evangelisatie.

De halte in Rome is gericht op vers 3 van hoofdstuk 20 van het boek Exodus “Gij zult geen andere goden naast Mij hebben”.

“Dit project steunt vooral op de kracht van het getuigenis. De keuze van de 10 “plaatsen” wil een geloof voorstellen dat de drempel van de kerken overschrijdt om zich tussen de menigte te begeven met instrumenten als cultuur, muziek, toneel.” Mgr. Ruiz Arenas, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie vergelijkt dit initiatief met dat van het “Voorhof van de heidenen”, dat de Pauselijke Raad voor de Cultuur lanceerde voor de dialoog tussen gelovigen en ongelovigen: het gaat om twee initiatieven met gemeenschappelijke karakteristieken, eigen aan een Kerk “die niet op zichzelf geplooid is en zich niet alleen tot gelovigen richt”, dus wel degelijk in de geest van een nieuwe evangelisatie.

Salvatore Martinez sprak over het gemeenschappelijke thema van de tien rendez-vous van het project: “Wanneer liefde zin geeft aan uw leven”. Een thema dat zich vermengt met een ander thema dat de Kerk dierbaar is, dat van de “noodzaak tot opvoeding”, met de vraag: “Welke waarden kunnen het staatburgerschap aan de liefde teruggeven?”.

De voorzitter van de Vernieuwing in de Geest benadrukte trouwens de concrete en symbolische waarde van het “plein”, de “piazza”, als plaats van vredelievende ontmoeting tussen mensen, waar het mogelijk is positieve gebeurtenissen uit het leven aan te bieden en niet alleen gelegenheden tot protest.

De “pleinen” van Italië veranderen dus in plaatsen voor evangelisatie. Het woord “evangelisatie” betekent in de eerste plaats “humaniseren”, dat wil zeggen “het menselijke teruggeven aan de mensen”, aldus Salvotore Martinez.

De burgemeester van Rome noemde het gebeuren “nog nooit vertoond” en vergeleek het met een “soort van klein jubileum”, bestemd om een beetje “heilzame aanstoot” te verwekken en zag er een goede gelegenheid in om “na te denken over de fundamentele waarden”.

De volgende haltes van het project “Tien plaatsen voor tien geboden” hebben zaterdagavond, 15 september, gelijktijdig plaats in Napels over het thema “Eer uw vader en uw moeder”, en Verona rond het thema “Gij zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken”.

De volgende haltes hebben plaats tussen juni en september 2013 in Turijn, Palermo, Bari, Cagliari, Firenze, Genua, Milaan en Bologna, om te beantwoorden aan de oproep van de Paus om het Jaar van het Geloof dat hij op 11 oktober 2012 opent, met initiatieven te ondersteunen.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 10 september 2012
Laatst bewerkt: 13 september 2012


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test