• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Oproep tot de christenen in het vooruitzicht van zijn reis naar Libanon

De roeping van de Christenen in het Midden Oosten is “vrede” en “verzoening” te brengen, zegt Benedictus XVI.

De Paus sprak na de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het gebed in het tweede deel van het boek Openbaringen (Openb. 4, 1-22, 21)
Aula Paulus VI - Vaticaanstad
(12 september 2012)
over zijn aanstaande reis naar Libanon (14-16 september). Deze uitnodiging –in het Frans, na de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Het gebed in het tweede deel van het boek Openbaringen (Openb. 4, 1-22, 21)
Aula Paulus VI - Vaticaanstad
(12 september 2012)
uitgesproken - geeft de toon van zijn bezoek aan: “Ik roep alle Christenen van het Midden Oosten op, zowel zij die er van oudsher wonen als zij die er sinds kort verblijven, om vredestichters en bewerkers van verzoening te zijn”.

“Binnen twee dagen zal ik rond deze tijd onderweg zijn naar Libanon. Ik verheug me in die apostolische reis. Ze zal mij toelaten vele bestanddelen van de Libanese samenleving te ontmoeten: burgerlijke en kerkelijke verantwoordelijken, katholieke gelovigen van verschillende riten en andere Christenen, moslims en druzen uit deze streek. Ik dank de Heer voor deze rijkdom die alleen kan voortduren bij vrede en blijvende verzoening”.

De Paus nodigt uit tot gebed en hoopvol getuigenis: “Vragen wij God het geloof van de Christenen in Libanon en het Midden Oosten te sterken en met hoop te vervullen. Ik dank God voor hun aanwezigheid en moedig de Kerk in haar geheel tot solidariteit aan opdat zij op deze gezegende grond van Christus kunnen blijven getuigen door gemeenschap en eenheid na te streven. Ik dank God voor alle mensen en instellingen die hen daar op vele manieren bij helpen.”

“De geschiedenis van het Midden Oosten leert ons de belangrijke rol, dikwijls de hoofdrol, die de verschillende christengemeenschappen in de interreligieuze en interculturele dialoog spelen. Vragen wij aan God de zo verlangde vrede aan dit gebied van de wereld te geven, in eerbied voor de rechtmatige verschillen. Moge God Libanon en het Midden Oosten zegenen!”

De boodschap van de Paus werd evenals die van zondag na het Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
De taal van de liefde spreken
23e zondag door het Jaar (Jaar B) - Cortille van Castel Gandolfo
(9 september 2012)
, door de Heilige Stoel in het Arabisch vertaald.

Vert.: Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 12 september 2012
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test